Tree’ference 2019: bomen planten tégen klimaatverandering en vóór biodiversiteit

Tree’ference 2019: bomen planten tégen klimaatverandering en vóór biodiversiteit

Voor het eerst is er door wetenschappers onderzocht hoeveel bomen er precies geplant moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan. En belangrijk: welke soorten we het beste kunnen planten op welke plekken. Afgelopen week bezochten collega Jasper Jansen en onze partner/ecoloog Ido Borkent in dat kader de Tree’ference in de BlueCity in Rotterdam. Een Tree’ference? Jazeker, een Tree Conference, een werkconferentie over bomen. Hoe we er samen véél meer kunnen gaan planten én hoe we dat op een zo slim mogelijke manier kunnen aanpakken.

Giesbers: bijdragen aan meer bewustwording

Wij planten weliswaar geen bomen, maar willen op onze manier bijdragen aan meer bewustwording rondom het belang van meer groen en meer biodiversiteit. Meer groen als tegenhanger van verstedelijking en als bijdrage aan klimaatadaptatie. Waar het kan proberen we dit in te passen in onze projecten, bijvoorbeeld bij Westrik, dat in de race is voor de Publieksprijs SKG Award. Wij werken projectoverstijgend nauw samen met onze partner en ecoloog Ido Borkent. Omdat we toegevoegde waarde willen leveren en van mening zijn dat iedereen zijn of haar steentje bij kan dragen, hoe groot of klein ook. Want, zoals op de Tree’ference ook naar voren kwam, liever een miljoen mensen die beetje gaan doen dan 10 een heleboel. Het gaat om de mindset.

Goed voorbeeld doet goed volgen?

Claude Garcia en Jean-François Bastin vertelden tijdens de Tree’ference over hun veel gedeelde studie ‘The Global Tree Restoration Potential’. Over hoe we hun data het beste kunnen gebruiken en wat de belangrijkste best practices zijn die ze tegenkwamen tijdens hun onderzoek. Volgens Bastin is er op wereldschaal een zeer grote potentie om bos aan te leggen. Bij het maken van beleid maken menselijke beslissingen het verschil. De urgentie van verandering moet dus bij de betrokkenen aanwezig zijn. Garcia vindt het van groot belang dat we laten zien wat in de toekomst kan door het goede voorbeeld te geven. Ga niet vertellen hoe dat moet, maar zeg wat er kan. Laat mensen ervaren hoe het eruit kan komen te zien in verschillende alternatieven, zonder dat ze het gevoel krijgen dat ze een bepaalde kant op gestuurd worden. Doe dit op beleidsniveau, maar ook lokaal. Wat voor de ene gemeente/stad/buurt werkt, kan voor de andere niet de oplossing zijn. Die kan dus verschillen.  

Goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan

Thomas Crowther (One Trillion Trees programma van de VN) stelt dat massale herbebossing met afstand de goedkoopste manier is om klimaatverandering tegen te gaan. Er is wereldwijd meer dan 1.6 miljard hectare land beschikbaar en daar kunnen we volgens hem zo’n 200 gigaton aan carbon mee verwerken. Bovendien zijn bomen cruciaal voor het herstellen van biodiversiteit en bodemleven.

Tafelrondes

In tafelrondes gingen de aanwezigen vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het helpen van bestaande bomen-plant initiatieven. Er werden vragen besproken als hoe we zo slim mogelijk gebruik kunnen maken van deze potentie. Hoe kunnen we meer en effectief samenwerken en meer mensen op de been krijgen om hieraan bij te dragen? en Hoe kunnen bomen helpen bij zowel natuurherstel als transitie in de landbouw? In de zaal waren ook verschillende initiatiefnemers en ondernemers aanwezig, o.a. de Natuur- en Milieufederaties die 10 miljoen nieuwe bomen gaan planten in Nederland, en ReNature die ‘agroforestry’ (bebossing in combinatie met landbouw) wil stimuleren.

Concrete actie: aanplant voedselbos

De Tree’ference resulteerde afgelopen zaterdag meteen in concrete actie. Tijdens de tweede editie van het Tree Fest zijn 1.500 bomen geplant bij Natuurgoed Ziedewij, onder de rook van Rotterdam, waar een voedselbos gaat komen, een mooi begin. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (van planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Het is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.