Senior Kostendeskundige

De functie
De senior kostendeskundige geeft sturing aan het ontwikkelen van plannen en stelt zelfstandig integrale haalbaarheidsstudies en kostprijs ramingen/begrotingen op om op basis hiervan economisch verantwoorde aanbiedingen te kunnen doen voor projecten. Hij/zij stuurt en adviseert aangaande de commerciële haalbaarheid en bij de integrale afweging van esthetische, bouw, bouwfysische installatietechnische keuzes voor projecten.

Gedurende alle fasen van een project signaleert, stuurt en adviseert hij/zij aangaande kansen, bedreigingen en optimalisaties.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
Deelnemen in projectteams als ‘spin in het web’ wat betreft de haalbaarheid van projecten.

Het ontwikkelen van technische concepten waarbij d.m.v. creativiteit en inventiviteit technische alternatieven worden toegepast, waardoor nieuwe producten kunnen worden gecreëerd waarmee Giesbers zich kan onderscheiden in de markt.

Verantwoordelijk voor het opstellen van integrale haalbaarheidsstudies en kostprijsramingen/ begrotingen.

Verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie die nodig is voor het opstellen van de haalbaarheidsstudies, ramingen en begrotingen.

Verantwoordelijk voor het proces van offertes aanvragen. Hieronder valt het in overleg met de projectleider/ontwikkelingsmanager selecteren van partijen aan wie offerte wordt gevraagd.

Het bepalen van hoeveelheden per kostensoort, inhoudelijk opstellen van de raming/begroting en deze tevens voorzien van een tekstuele onderbouwing van gehanteerde uitgangspunten (technische omschrijving) waar deze ontbreekt, per kostenelement (volgens NL/SfB codering) of in volgorde van de werkzaamheden en het bestek (volgens Stabu codering) afhankelijk van de fase van het project.

Hiertoe maximaal inzetten van beschikbare ondersteunende instrumenten zoals Vico (software t.b.v. kostenraming op basis van NL/Sfb codering). SketchUp (software t.b.v. visualisatie/vormmodellen). Relatics (software t.b.v. eisenbeheer). Solibri, Bluebeam en diverse begrotingssoftwarepakketten.

Het beoordelen, vergelijken ('spiegel maken') en verwerken van prijsinformatie.

Mede bepalen van overige kostendragers (ABK).

Inventariseren van (financiële) kansen en bedreigingen van het project en (mede) vastleggen in een risicolijst en binnen projectteams sturen op beheersing van risico’s.

Onderhouden van contacten met adviseurs op zijn/haar deskundigheids- en verantwoordelijkheidsgebied.

Continue evalueren en up-to-date houden van de prijsniveaus binnen Giesbers t.a.v. het aanbieden van kostprijs ramingen/begrotingen

Functie-eisen
Wij verwachten binnen deze functie minimaal HBO niveau, studierichting bouwkunde, actuele kennis en vaardigheden op deskundigheidsgebied en functieniveau.

Aanvullende functiegerichte cursussen en deskundigheidsgerichte opleidingen.

Minimaal 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen een bouwonderneming en naast woningbouw tevens ruime ervaring met commercieel vastgoed en utiliteitsbouw.

Ruime ervaring met de software-applicaties die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie. Hij/zij is voor klanten een betrouwbare, representatief vertegenwoordiger namens Giesbers en beschikt over communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

Ons aanbod
Een gevarieerde zelfstandige functie in een informele en technische omgeving. GiesbersWijchen biedt haar werknemers niet alleen een marktconform salaris, maar ook een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en andere voorzieningen.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze baan en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je CV met een (korte) motivatie  aan mevrouw Afke de Zeeuw (personeelszaken) adezeeuw@giesberswijchen.nl, onder vermelding van vacature Senior Kostendeskundige.