De Blauwe Draad

Bij Giesbers hebben we in de loop der jaren een heel eigen, procesmatige en integrale aanpak ontwikkeld onder de naam De Blauwe Draad.

Binnen onze organisatie geldt De Blauwe Draad als een richtsnoer dat ervoor zorgt dat alle bij een project betrokken partijen vroegtijdig hun inbreng hebben in het proces, in staat worden gesteld om met inventieve oplossingen te komen en samen het proces dragen. Met als uiteindelijk resultaat kwaliteitsverbetering en een vlot en efficiënt verloop van het project.

Ketenintegratie op drie niveaus

In het verlengde van die Blauwe Draad heeft Giesbers een integrale visie en aanpak ontwikkeld die aan bovenstaande doelstellingen en het begrip ketenintegratie in de praktijk verder invulling geeft. Het gaat hier om ketenintegratie op drie verschillende niveaus: op het vlak van procesinrichting (horizontale ketenintegratie), de organisatie en afstemming van werkzaamheden binnen de bouwkolom (verticale ketenintegratie) en de manier waarop een project tijdens verschillende fases door ons wordt aangestuurd.