Woonzorgcentrum Joachim en Anna

Toekomstbestendig thuis in het groen

Woonzorgcentrum Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg in Nijmegen ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. De huidige panden zijn veelal 50 jaar of ouder en voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen voor ouderen met een complexe zorgvraag. Opdrachtgever De Waalboog zet zich in om mensen een passend vervolg van hun leven te bieden. Een prettige en aangepaste woonomgeving is daarbij essentieel. De toekomstbestendige nieuwbouw wordt landschappelijk ingepast om zo veel mogelijk waarde te creëren en recht te doen aan de groene omgeving.

‘Zo thuis als maar kan’

In nauwe afstemming met onze partners hebben wij gewerkt aan een voor de Waalboog passende invulling van ‘zo thuis als maar kan’. Een thuis creëren voor de oudere bewoners en bezoekers van Joachim en Anna. Een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waar zij prettig kunnen leven, samen met mantelzorgers en familie, zo zelfstandig als mogelijk in een eigen appartement of studio, met voorzieningen die zijn afgestemd op hun levenswijze en met volop ruimte voor beweging en een eigen zinvolle dagbesteding.

Dorpssfeer in groen, glooiend landschap

De nieuwe huisvesting voor de woongroepen is vormgegeven als een verzameling huisjes die met elkaar kleine dorpjes in het landschap vormen. Geen institutionele vormgeving van een ’tehuis’ dus, maar een herkenbaar ’thuis’ voor iedereen. Geen gangen maar straatjes, geen zaaltjes maar huiskamers, een theehuis en een dorpsplein met een kerk. De nieuwe klimaatneutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een echte dorpssfeer in het groene, glooiende landschap van Nijmegen.

De positionering van de woongroepen in het landschap zorgt ervoor dat bij elke groep zowel prikkelarme als prikkelrijke buitenruimtes zijn. Er zijn verschillende, rolstoeltoegankelijke, routes waarbij de brink en de vallei een centrale rol spelen. De brink is de ontmoetingsplek met onder meer de verbouwde kapel en de brasserie waar bewoners, bezoekers en medewerkers samenkomen. De vallei is een open plek op het terrein, een bloemrijk grasland met diverse routes en een theehuis. Het terrein krijgt een vertrouwde, natuurlijke uitstraling met het prachtige bos, de boomgaarden en de bloemrijke vallei. Er komen verschillende (gesloten, besloten en open) tuinen. Het terrein zelf is omheind met hagen, struweel en bos.

Afwatering

Al het regenwater dat op het terrein valt wordt afgewaterd op het landschap. Hiertoe wordt het landschap heel precies vormgegeven met verlaagde delen (wadi’s) waar het water kan infiltreren. De vallei vormt de grootste wadi op het terrein waarin bij hevige regenval veel water opgevangen kan worden. Bestaande wadi’s functioneren goed op het terrein, water infiltreert namelijk goed in de zandbodem.

In meerdere fases zes nieuwe woon/zorggebouwen

Het nieuwbouwtraject duurt enkele jaren. In meerdere fases achter elkaar zetten we zes woon/zorggebouwen neer. Het terrein ondergaat eveneens stap voor stap een metamorfose. Voorafgaand aan elke fase heeft Giesbers Servicebouw enkele aanpassingen aan de bestaande gebouwen gedaan zodat vervolgens de eerste bouwdelen gesloopt konden worden.

De eerste twee nieuwe woongebouwen met individuele appartementen (fase 1) – De Wingerd en Magnolia – zijn eind 2022 in gebruik genomen door de blije bewoners. Gevolgd door de nieuwbouw van Hazelaar en Esdoorn (fase 2) waarin de bewoners in het najaar van 2023 hun intrek hebben genomen.

Bouwkrant maart 2023
Bouwkrant maart 2022
Bouwkrant december 2020

Nieuws

21-07-2023 Weer twee nieuwe woon/zorggebouwen voor bewoners Joachim en Anna klaar
15-03-2023 De Waalboog heeft het tempo erin: 4 nieuwe gebouwen in 2023 en 2024
05-12-2022 Joachim en Anna fase 2: het dak zit er op
11-07-2022 Start bouw Joachim en Anna alsnog gevierd met onthulling steen

09-03-2022 Bouwen aan de Zorg: ‘Metamorfose voor expertisecentrum Joachim en Anna’

13-12-2021 Eerste bewoners verhuizen naar hun nieuwe thuis
12-10-2021 Nieuwsbrief 3 Nieuwbouw J&A
30-09-2021 Open Dag Joachim en Anna
09-07-2021 Nieuwsbrief 2 Nieuwbouw J&A
15-03-2021 Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw J&A
18-01-2021 Vervolgcontract ontwerp & realisatie Joachim en Anna getekend
01-12-2020 Joachim en Anna viert start nieuwbouw met speciale Bouwkrant en taartjes
14-09-2020 Film Joachim & Anna brengt dorpsgevoel groene nieuwbouw over
10-04-2020 Toekomstbestendig thuis voor Joachim en Anna
24-8-2020 Opdracht start nieuwbouw getekend

Bronvermelding foto’s: Judith Visser (De Waalboog) en Thea van den Heuvel Fotografie

 

Architect
 • oostwest
Branches
 • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
 • De Waalboog
Oplevering
 • 2025
Overige partijen
 • Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
 • Unica
 • Van Aarle De Laat
 • Van den Boomen
Projectfase
 • In uitvoering
Expertise
 • Nieuwbouw
 • (Meerjarig) Onderhoud