Eerste steen opnieuw onthuld bij oplevering transformatie kerk Heumen

Eerste steen opnieuw onthuld bij oplevering transformatie kerk Heumen

Geen kerstvieringen meer in de H. Georgius Kerk van Heumen. Afgelopen jaar hebben wij het kerkgebouw – met respect voor de historie en oorspronkelijke functie van het gebouw – getransformeerd naar 17 appartementen voor senioren en starters. De kerk heeft qua aanzien zijn karakter behouden en blijft daarmee onderdeel van ‘het dorpse weefsel’. Vandaag werd het getransformeerde gebouw opgeleverd en de eerste steen opnieuw onthuld.

Begeleid en geadviseerd vanaf het begin

Deze transformatie kent een lang voortraject en vele zorgvuldig afgewogen stappen. Het was voor ons, maar zeker ook voor de voormalige eigenaar Parochie van De Twaalf Apostelen, immers een bijzonder proces en geen alledaagse bezigheid. We hebben het bestuur dan ook vanaf het begin begeleid en geadviseerd. Het begon met het onderzoeken van de mogelijkheden om van een kerk naar een andere bestemming te komen. Aanleiding voor de zoektocht was de sterke afname en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het aantal actieve vrijwilligers. En een terugloop van het aantal bezoekers van de vieringen. Daarbij kwam dat de kosten voor onderhoud, dotatie en pastorale zorg substantieel hoger waren dan de inkomsten.

Begrip door haalbaar plan voor alle doelgroepen

We hebben de parochie uiteindelijk door het hele proces heen geholpen tot een voor alle doelgroepen haalbaar plan dat tot tevredenheid stemde. Samen met onze partners zijn we al die tijd het behoud van de kerk en de functie van het plein centraal blijven stellen. Zo hebben we met het parochiebestuur sociale cohesie gecreëerd en de oorspronkelijke weerstand bij de inwoners om weten te buigen naar meer begrip voor de beslissing om de kerk een andere functie te geven.

Splitsing kerk en parochie

Daarna heeft ons dochterbedrijf Giesbers Servicebouw ervoor gezorgd dat de kerk en de parochie (die al bewoond was) van elkaar ‘losgekoppeld’ konden worden. Hiervoor zijn zowel bouwkundige aanpassingen gedaan, zoals het daadwerkelijk scheiden van de twee functies en het borgen van de brandwerendheid, als installatietechnische aanpassingen waarna wij konden beginnen aan de transformatie.

Open tijdens Dag van de Bouw

Wie nieuwsgierig was naar de werkzaamheden en met eigen ogen wilde zien wat er ‘binnen’ allemaal gebeurde was op zaterdag 18 juni, tijdens de Dag van de Bouw, van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In totaal hebben we zo’n 400 mensen mogen ontvangen en rondleiden. Een plek met historie en veel herinneringen getuige de vele verhalen die de bezoekers met ons deelden.

Voorgevel zo veel mogelijk in tact gebleven

De begane grond bestaat uit negen seniorenwoningen met een tuin of terras. Op de gebouwde 1ste en 2e etage zijn acht woningen met dakterras gecreëerd voor starters. Het kerkgebouw is een beeldbepalend gebouw waar aan de voorgevel weinig gedaan mocht worden en we hebben die dan ook, in samenwerking met Van den Berg Architecten, zo veel mogelijk in tact gelaten. De originele klokkentoren blijft prominent aanwezig. Het eventuele gebruik is in handen van de op te richten Vereniging van Eigenaren. De gebrandschilderde ramen zijn behouden gebleven, alleen omgedraaid en in dubbelglas geplaatst waardoor ze beschermd zijn tegen weersinvloeden. Vervolgens zijn hier nieuwe ramen en kozijnen naast geplaatst om het gebouw als appartementengebouw te laten voldoen aan de nieuwbouweisen. Voldoen aan deze eisen betekent uiteraard ook dat alle appartementen gasloos zijn en het gebouw goed geïsoleerd is. Daarnaast zijn veel waardevolle elementen bewaard gebleven door ze een nieuwe bestemming te geven.

Eerste steen verplaatst en opnieuw onthuld

Gezien de waarde van de kerk voor de inwoners van Heumen hebben wij de eerste steen, geplaatst in de kerk ten tijde van de bouw ruim 70 jaar geleden – ook door Giesbers – verplaatst naar de voorgevel en daar opnieuw ingemetseld. Op deze plek blijft de steen voor altijd en iedereen zichtbaar nu het gebouw niet meer openbaar toegankelijk is. De steen bevat een koker waarin naast de oorkonde uit 1951 en de oude bouwtekeningen ook de nieuwe bouwtekeningen en artikelen over de transformatie gestopt zijn. Tijdens de officiële oplevering op 22 december is de steen (opnieuw) onthuld. Ook hebben wij als cadeau aan de bewoners een van de banken uit de voormalige kerk in de entree neergezet.

Parochie De Twaalf Apostelen uit Heumen heeft de H. Georgius Kerk eind 2021 verkocht aan Giesbers. Eind december van dat jaar vond de levering van de kerk plaats, waarmee het eigendom via Giesbers is overgegaan op Van Praag Goed Exploitatie en Projectontwikkeling. Tijdens de officiële oplevering hebben wij de appartementen overgedragen aan Van Praag die ze inmiddels in verkoop heeft gebracht.