Aandacht voor circulariteit en ‘losmaakbaarheid’ materialen bij 26 huurappartementen voor Waardwonen

Aandacht voor circulariteit en ‘losmaakbaarheid’ materialen bij 26 huurappartementen voor Waardwonen

In opdracht van Waardwonen gaan we de Componistenhof in Millingen aan de Rijn bouwen; 26 huurappartementen voor 55-plussers. De bouw vormt de derde en laatste fase van het plangebied Schoollocatie. Net voor kerst hebben we samen het contract ondertekend, het ontwerp is definitief.

Energieneutraal gebouw met aandacht voor circulariteit

Voor Waardwonen is het belangrijk een energieneutraal gebouw te realiseren waarbij aandacht is voor circulariteit en dan met name de toekomstige losmaakbaarheid (en herkomst) van materialen. Bij oplevering van de Componistenhof krijgt Waardwonen dan ook een materialenpaspoort van ons. Dit digitale paspoort geeft inzicht in alle producten en bijbehorende materialen die in het appartementengebouw verwerkt zijn. Door de conceptuele benadering hebben we vrij snel het voorlopig ontwerp kunnen realiseren en hebben daarna door de goede samenwerking met Waardwonen ook de DO-fase vlot kunnen afronden.

Op dit moment onderzoeken we samen met Waardwonen nog de mogelijkheden voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Realistische uitvoerbaarheid in lastige markt

We houden grip op de realistische uitvoerbaarheid van het project in deze lastige markt door een continue monitoring van de bouwkosten. Daarnaast hebben we in een vroeg stadium gebruik gemaakt van de kennis van leveranciers en onderaannemers om zo efficiënt mogelijk te kunnen ontwerpen.

Verhuur gericht op doorstroming

Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen: “De appartementen zijn levensloopbestendig. Vier appartementen maken we beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Voor de andere 22 appartementen geldt straks ons doorstroombeleid. Inwoners uit Millingen die ouder zijn dan 55 jaar en een huurwoning achterlaten met minimaal 3 slaapkamers, krijgen – met behoud van hun huidige huurprijs – voorrang bij de toewijzing. Zo ontstaat er beweging op de woningmarkt. We doen dit om ook starters en jonge gezinnen meer kans te geven op een passende huurwoning in Millingen.”  

Ontwerp gepresenteerd aan omwonenden

Het nieuwe appartementengebouw krijgt drie woonlagen. Half december is het ontwerp van het appartementencomplex, gemaakt door Beltman Architecten, gepresenteerd aan omwonenden door Waardwonen en Giesbers en dat leverde veel enthousiaste reacties op.

Jacco Floor, projectontwikkelaar Waardwonen: “Het ontwerp van de Componistenhof sluit qua architectuur en oriëntatie op een mooie manier aan bij de al aanwezige appartementengebouwen die al in eerdere fasen van het plangebied zijn gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat we met de bouw van deze energiezuinige appartementen aansluiten bij een grote behoefte van de inwoners van Millingen.“

Beter passend bij levensfase

Wethouder Alex ten Westeneind: “Wij zijn erg blij met de bouw van de appartementen. Binnen onze gemeente is een groot woningtekort, met name voor starters en senioren. De nieuwe woningen zijn in eerste instantie bestemd voor 55-plussers. We zijn blij dat we nu ook deze doelgroep woningen kunnen bieden die beter passen bij hun levensfase én tegelijkertijd ruimte maken voor andere woningzoekenden, zoals starters en jonge gezinnen.”

Planning

In het voorjaar van 2023 beginnen we met de bouw van de 26 appartementen, die naar verwachting rond de zomer van 2024 worden opgeleverd.