Voorbereidingen bouw Heeren van Werkhoven gestart

Voorbereidingen bouw Heeren van Werkhoven gestart

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van 20 grondgebonden eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen in het karakteristieke centrum van Werkhoven. Na jaren van leegstand gaat een deel van de bestaande bebouwing plaatsmaken voor energiezuinige woningen. Naast de bouw, die in het tweede kwartaal van dit jaar start, zijn we verantwoordelijk voor de sloop, sanering en het bouw- en woonrijp maken inclusief omgevingsmanagement. Het plan voor de ‘Heeren van Werkhoven’ hebben we samen met Kalliste Woningbouwontwikkeling en Wolfs Architecten ontwikkeld.

Omgevingsdialoog

Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties brengt extra uitdagingen met zich mee. Door het actief en vooraf betrekken van alle omwonenden bij de planvorming van Heeren van Werkhoven hebben we er voor gezorgd dat het plan zo goed mogelijk binnen de bestaande omgeving wordt ingepast. Burgemeester Ruud van Bennekom: “Deze ontwikkeling is een verbetering voor de dorpskern Werkhoven met de mix van koop- en huurwoningen.”

Natuurinclusief

Om de natuur zoveel mogelijk in het plan te integreren worden er nestkasten in de gevels van de verschillende woningen opgehangen of ingemetseld. Erfafscheidingen richting de openbare ruimte worden met bladhoudende hagen en klimplanten ingericht, wat de natuurinclusiviteit versterkt. Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden.

Meer informatie

De website Heeren van Werkhoven geeft inzicht in het huidige plan. Alle woningen zijn energiezuinig en uiteraard zonder gasaansluiting. Naar verwachting worden de eerste 7 koopwoningen en 9 huurappartementen halverwege volgend jaar opgeleverd.