Schuytgraaf is duurzame woonwijk in Scandinavische stijl rijker; Westhof

Schuytgraaf is duurzame woonwijk in Scandinavische stijl rijker; Westhof

Schuytgraaf in Arnhem sluit 2022 af met een nieuwe woonwijk, Westhof! De laatste van de in totaal 65 woningen in opdracht van BPD zijn vandaag opgeleverd aan de bewoners. Ook de infrastructuur rondom de woningen is gereed, wat het verhuizen gemakkelijker maakt. Een bijzonder mooi project in Scandinavische stijl, omsloten door prachtig groen.

Westhof is ontworpen door architect SVP Architectuur en Stedenbouw. Vakmanschap, natuurlijke materialen, puurheid en eenvoud: je ziet het hier terug in de architectuur van de woningen en de wijze van bouwen.

Duurzame woningen voor verschillende doelgroepen

Westhof is het laatste deelgebied in de wijk Bolderbuurt in Schuytgraaf. Er zijn woningen voor 65 huishoudens gekomen: 34 koopwoningen voor gezinnen en 8 levensloopbestendige woningen in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling en 23 betaalbare huurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen die via BPD Woningfonds worden aangeboden. Allemaal gebouwd met duurzame materialen, zonder gasaansluiting, goed geïsoleerd en comfortabel.

Meer ruimte voor vogels

Er komen steeds minder vogels voor in stedelijke gebieden in Nederland door het volbouwen en het voor vogels ongunstige groenbeheer. Bij Westhof hebben we hier op geanticipeerd door voor de gierzwaluw, huismus én vleermuis nieuwe onderkomens te maken, zie onderstaand filmpje. Andere natuurinclusieve maatregelen die we genomen hebben zijn alle platte daken uit te voeren als groendak.

Groen houdt bebouwde omgeving leefbaar

Westhof wordt omsloten door prachtig groen. En het oude eikenlaantje met prachtige volgroeide bomen zorgt ervoor dat de nieuwbouwwijk al direct een volwassen uitstraling krijgt. Daarnaast heeft het groendak van de platte daken als voordelen een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval, wat weer bijdraagt  aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. Zo’n dak houdt regenwater langer vast (waterbuffering) en voorkomt daarmee hittestress bij extreem warme periodes die door verandering van het klimaat steeds vaker voor gaan komen. Door verdamping werkt het namelijk als een natuurlijke koeling. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de bewoners. Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij bij aan het leefbaar houden van de bebouwde omgeving.

Plannen met toekomstwaarde

Met deze mooie mix van woningen voor verschillende doelgroepen hebben we wederom een nieuwe, duurzame impuls aan de woon- en leefkwaliteit van Schuytgraaf kunnen geven. Onze insteek is altijd om plannen met toekomstwaarde te realiseren, zodat ook generaties na ons er nog lang van kunnen genieten.