Veel belangstelling en interessante verhalen tijdens Dag van de Bouw

Veel belangstelling en interessante verhalen tijdens Dag van de Bouw

Nog voordat de klokken van de H. Georgius Kerk in Heumen 10 uur sloegen stonden de eerste belangstellenden al te wachten. In totaal hebben we tot 13 uur bijna 400 mensen mogen ontvangen en rondleiden. Veel bewoners uit Heumen zelf, die hier naar de kerk gingen, gedoopt of getrouwd zijn, een uitvaart hadden of hun eerste communie hebben gedaan en hun verhalen met ons deelden. Ook waren er veel bezoekers die interesse hebben in een van de 17 appartementen die in de kerk worden gerealiseerd. En mensen die meegewerkt hebben aan de realisatie of het schilderen van de kerk, of familie hebben die dat deed, toen deze door Giesbers in 1951 werd gebouwd. Een plek met historie en vele herinneringen dus. Bij de ontwikkeling hebben we hiermee rekening gehouden en zo wordt, in lijn met de wens van het parochiebestuur, de kerk in feite teruggegeven aan de gemeenschap.

Het was een tropisch warme dag zaterdag 18 juni, tijdens de Dag van de Bouw, maar dat schrok de meesten niet af, getuige de grote belangstelling. In de kerk was het aangenaam koel en buiten konden de mensen een ijsje of koud water halen. De bijna 400 bezoekers konden met eigen ogen zien hoe we dit voormalige kerkgebouw – met respect voor de historie en oorspronkelijke functie van het gebouw – transformeren naar 17 appartementen voor starters en senioren. Met linten waren twee appartementen uitgezet zodat mensen een idee kregen van de ruimtes.

Waardige herbestemming

Bij de zoektocht naar een waardige herbestemming van de kerk zette het parochiebestuur in op de gedachte “de kerk terug te willen geven” aan de parochianen c.q. de inwoners van Heumen. En dat gaat gebeuren; Heumenaren krijgen voorrang bij de huur of koop van de appartementen. Veel mensen gingen zaterdag in gesprek met Peter van Praag van Van Praag Goed Exploitatie en Projectontwikkeling om hun interesse kenbaar te maken en meer te weten te komen over zijn plannen. Ook De Gelderlander kwam langs en sprak onder anderen met een starter die interesse heeft om te huren en met onze projectleider Stefan Verberk.

Belangrijke plek in gemeenschap van Heumen

In de voormalige H. Georgius Kerk komen 9 seniorenwoningen op de begane grond en op de gebouwde 1ste en 2e etage 8 woningen voor starters. Aangezien het kerkgebouw een belangrijke plek inneemt in de gemeenschap van Heumen hebben we samen met omwonenden, parochianen en andere belanghebbenden een participatieproces doorlopen om iedereen in de herontwikkeling mee te nemen.

Voorgevel blijft zo veel mogelijk in tact

Het kerkgebouw is een beeldbepalend gebouw waar aan de voorgevel weinig gedaan mocht worden en we hebben die dan ook, in samenwerking met Van den Berg Architecten, zo veel mogelijk in tact gelaten. De gebrandschilderde ramen blijven behouden, alleen omgedraaid en in dubbelglas geplaatst waardoor het beschermd is tegen weersinvloeden. Vervolgens worden hier nieuwe ramen en kozijnen naast geplaatst om het gebouw als appartementengebouw te laten voldoen aan de nieuwbouweisen. Voldoen aan deze eisen betekent uiteraard ook dat alle appartementen gasloos worden en het gebouw goed geïsoleerd wordt. Daarnaast zijn veel waardevolle elementen bewaard gebleven door ze een nieuwe bestemming te geven.

Om 13 uur luidden de klokken van de kerk voor de laatste keer deze dag en sloten we onze deelname aan de Dag van de Bouw af. We kijken terug op een succesvolle dag met veel mooie ontmoetingen, interessante gesprekken en verhalen en zomers weer. Dank aan iedereen die een kijkje is komen nemen!