Zoektocht naar waardige herbestemming kerk Heumen volbracht

Zoektocht naar waardige herbestemming kerk Heumen volbracht

De transformatie van de H. Georgius Kerk in Heumen naar een appartementengebouw voor starters en senioren kent een lang voortraject en vele zorgvuldig afgewogen stappen. Het is voor ons, maar zeker ook voor de voormalige eigenaar Parochie van De Twaalf Apostelen, immers een bijzonder proces en geen alledaagse bezigheid. Aangezien het kerkgebouw een belangrijke plek innam in de gemeenschap van Heumen hebben we samen met het bestuur, parochianen, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden een participatief proces doorlopen om iedereen in de ontwikkeling mee te nemen.

Zo hebben we het bestuur – een heel andere opdrachtgever dan bijvoorbeeld een ondernemer, onderwijsinstelling of gemeente – vanaf het begin begeleid en geadviseerd. Het begon met het onderzoeken van de mogelijkheden om van een kerk naar een andere bestemming te komen. Bij de zoektocht naar een waardige herbestemming zette het parochiebestuur in op de gedachte “de kerk terug te willen geven” aan de parochianen c.q. de inwoners van Heumen.

Met respect voor de historie en oorspronkelijke functie

Aanleiding voor de zoektocht was de sterke afname en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het aantal actieve vrijwilligers. En een terugloop van het aantal bezoekers van de vieringen. Daarbij kwam dat de kosten voor onderhoud, dotatie en pastorale zorg substantieel hoger waren dan de inkomsten. Uiteindelijk heeft de Parochie de kerk verkocht aan Giesbers. Wij gaan er, met respect voor de historie en oorspronkelijke functie van het gebouw, 17 appartementen realiseren; 9 seniorenwoningen op de begane grond en op te bouwen verdiepingen 8 tweelaags-woningen voor starters.

In november 2021 vond de laatste viering in de kerk plaats. Daarna werden de heilige stukken – zoals het Mariabeeld en het kruis – meegenomen en opgeslagen. Hiermee wordt om de week de Protestante kerk aan de overkant van het plein ‘omgebouwd’ tot rooms-katholieke kerk, een mooie samenwerking in de gemeente die in goed onderling overleg tot stand is gekomen. Het orgel uit de H. Georgiuskerk is gedemonteerd en vervoerd naar Tsjechië, waar het in een kerk aldaar een nieuw leven heeft gekregen. De kerkbanken zijn naar kerkgangers gegaan. Zo zijn veel waardevolle elementen bewaard gebleven door ze een nieuwe bestemming te geven.

Toestemming van het bisdom nodig

Daarna moest de kerk ‘ontheiligd’ worden, wat wil zeggen dat deze uit de Goddelijke Eredienst onttrokken wordt. Hiervoor was toestemming van het bisdom ’s-Hertogenbosch nodig. Daarmee werd het kerkgebouw van een religieuze plek waar mensen samen komen teruggebracht tot een gebouw zonder godsdienstfunctie.

Voldoen aan nieuwbouweisen

Het kerkgebouw is een beeldbepalend gebouw waar aan de voorgevel weinig gedaan mocht worden en we hebben die dan ook, in samenwerking met Van den Berg Architecten, zo veel mogelijk in tact gelaten. De gebrandschilderde ramen blijven behouden, alleen omgedraaid en in dubbelglas geplaatst waardoor ze beschermd zijn tegen weersinvloeden. Vervolgens worden hier nieuwe ramen en kozijnen naast geplaatst om het gebouw als appartementengebouw te laten voldoen aan de nieuwbouweisen. Voldoen aan de nieuwbouweisen betekent uiteraard ook dat alle appartementen gasloos worden.

18 juni: Dag van de Bouw in de kerk van Heumen

Wie nieuwsgierig is naar de werkzaamheden die in volle gang zijn en met eigen ogen wil zien wat er ‘binnen’ allemaal gebeurt is zaterdag 18 juni, tijdens de Dag van de Bouw, van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Tussen 10.00 en 13.00 uur zetten we de deuren open en vertellen medewerkers van Giesbers belangstellenden graag meer over deze transformatie.