Van kantorenwijk naar gemengde woonbuurt

Van kantorenwijk naar gemengde woonbuurt

Het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein transformeert van een wijk met voornamelijk kantoren naar diverse gemengde woonbuurten, omgeven door water en natuur. Een wijk waar nog wel kantoren staan, maar waar de nadruk ligt op wonen en recreëren. In samenwerking met gemeente Nieuwegein en FRESCH Real Estate B.V. ontwikkelen en bouwen wij hier 47 herenhuizen, het Edisonkwartier. De ruwbouw ervan nadert het einde. Over 2 weken is al het metselwerk klaar. De eerste woningen zijn voorzien van tegelwerk, stucwerk en binnenkozijnen.

Het Edisonkwartier is een kleinschalig project dat zorgvuldig is ingepast in een parkachtige omgeving met veel water. Inmiddels hebben we ook de eerste buitenbergingen en pergola`s geplaatst en zijn we gestart met de bestrating van het binnenterrein.

Urban Mining: niet slopen maar oogsten

Bijzonder aan dit project is dat de kantoorgebouwen die hier eerst stonden als grondstoffen zijn gedoneerd aan New Horizon. Het ‘geoogste’ beton uit deze circulaire donorgebouwen is zo bewerkt dat de oorspronkelijke bestanddelen grind, zand en het bruikbare cement teruggewonnen zijn en opnieuw gebruikt als grondstof van net zo sterk, nieuw, circulair beton. En het mooie is dat er geen nieuwe grondstoffen toegevoegd worden. Dit circulaire beton, dat zorgt voor minimaal 63% minder CO2-uitstoot ten opzichte van traditioneel beton, is gebruikt voor de fundering van de exclusieve herenhuizen. Een ander deel van de grondstoffen dat geoogst werd bij de ontmanteling van de kantoorgebouwen hergebruiken we bij ons CLT-woningbouwproject PUUR Wonen in Eindhoven. Dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid. Zo werken we als bouwsector samen toe naar een circulaire economie.

Duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

De kopers van de herenhuizen gaan wonen in een mooi én verantwoord huis. Verantwoord omdat wij bij de ontwikkeling hiervan de vijf door ons omarmde SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, verwerkt hebben. Zo worden de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Zoals hiervoor genoemd worden grondstoffen uit de voormalige kantoorpanden hergebruikt bij de bouw van de woonbuurt. In de omgeving komt veel groen, dat het leefklimaat in de breedste zin van het woord verbetert. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar een wadi, waardoor het niet in het riool terechtkomt. Samen met het groen wordt hiermee geanticipeerd op klimaatverandering; periodes met extreme regenval maar ook extreme droogte. Aan de westoever van het Edisonkwartier ligt een ecologische verbindingszone waar de natuur (planten en dieren) een prominente rol krijgt en bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.