Uitdagende transformatie-opgave Edisonkwartier voltooid

Uitdagende transformatie-opgave Edisonkwartier voltooid

De transformatie-opgave in opdracht van FRESCH Real Estate B.V. van een kantorenwijk naar een gemengde woonbuurt is voltooid. Oude kantoorpanden in Nieuwegein hebben plaatsgemaakt voor een aantrekkelijke buurt met 47 herenhuizen, het Edisonkwartier. De gesloopte kantoorpanden hebben we een nieuwe toekomst gegeven; ze zijn namelijk ‘gedoneerd’ aan New Horizon Urban Mining. Hiermee zijn deze gebouwen circulaire donorgebouwen geworden; een deel van de materialen die ‘geoogst’ zijn bij de ontmanteling hebben wij hergebruikt bij de bouw van het Edisonkwartier en andere projecten van ons.

Het Edisonkwartier is een kleinschalig project dat zorgvuldig is ingepast in een parkachtige omgeving met veel water en maakt onderdeel uit van de gebiedstransformatie Mooi Rijnhuizen in Nieuwegein.

Integrale samenwerking bewijst meerwaarde

In een nauwe samenwerking tussen alle partners is een haalbare businesscase tot stand gekomen met behoud van de projectambities van FRESCH. Op basis van onze omgevingsanalyse zijn projectrisico’s in beeld gebracht, nadere afspraken hierover gemaakt met stakeholders en zijn de verkoopstukken uitgewerkt. Wij hebben de engineering en realisatie van het bouw- en woonrijp maken inclusief sloop, de kopersbegeleiding en de engineering en realisatie van de woningen voor onze rekening genomen. Hierin werkten we nauw samen met onze partners BIM4ALL voor de bouwkundige uitwerking en constructeur VeriCon One.

Herwonnen grondstoffen terug in de productieketen

Bij ‘urban mining’ wordt bij de ontmanteling van gebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Een deel van de grondstoffen dat geoogst is bij de ontmanteling van de kantoorgebouwen is zo bewerkt dat de oorspronkelijke bestanddelen grind, zand en het bruikbare cement teruggewonnen konden worden en opnieuw gebruikt zijn als grondstof van net zo sterk, nieuw, circulair beton. En het mooie is dat er geen nieuwe grondstoffen toegevoegd worden. De herwonnen grondstoffen zijn teruggebracht in de productieketen en hebben we gebruikt in de fundering voor de herenhuizen van het Edisonkwartier. Dit filmpje vertelt meer over dat productieproces. Dit concurreert met de traditionele ‘lineaire aanpak’. “Lineair beton wordt de komende jaren alleen maar duurder, omdat de vervuilende productie ervan zwaar gaat worden belast,” aldus Erik Koremans van New Horizon. Het circulaire beton dat op de markt wordt gebracht, Urban Mining Concrete, zorgt voor een CO₂-reductie van minimaal 63% ten opzichte van traditioneel beton.

Ook het geoogste bitumen van de kantoorpanden is weer hergebruikt. Verwerkt tot citumen (circulair bitumen) is het gelegd op de daken van PUUR Wonen. Dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid. Zo werken we als bouwsector samen toe naar een circulaire economie. 

Dit is wonen

De 47 herenhuizen zijn ontwikkeld volgens ons Dit is wonen concept en in 13 maanden gebouwd. Bouwlogistiek is dit project een behoorlijke uitdaging geweest. Het binnenterrein was nogal krap, wat dagelijks voor een behoorlijke puzzel zorgde, met name toen we begonnen met opleveren. De eerste woning vóór de bouwvak, de sleutels van de laatste woning hebben we in de tweede helft van november overhandigd aan de kopers, tezamen met het binnenterrein dat woonrijp is gemaakt. Al met al is dit een mooie wijk geworden, passend in de groene omgeving met een ecologische verbindingszone en veel water.

Duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

De kopers van de herenhuizen wonen nu in een mooi én verantwoord huis. Verantwoord omdat wij bij de ontwikkeling hiervan de vijf door ons omarmde SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, verwerkt hebben. Zo worden de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Zoals hiervoor genoemd worden grondstoffen uit de voormalige kantoorpanden hergebruikt bij de bouw van de woonbuurt. In de omgeving komt veel groen, dat het leefklimaat in de breedste zin van het woord verbetert. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar een wadi, waardoor het niet in het riool terechtkomt. Samen met het groen wordt hiermee geanticipeerd op klimaatverandering; periodes met extreme regenval maar ook extreme droogte. Aan de westoever van het Edisonkwartier ligt een ecologische verbindingszone waar de natuur (planten en dieren) een prominente rol krijgt en bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.