Bouwen in hout voor een gezondere toekomst

Bouwen in hout voor een gezondere toekomst

Beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw en tegelijkertijd een van de meest vervuilende bouwmaterialen. Gebruik van dit soort eindige grondstoffen heeft een negatieve CO2-impact en uitputting van de aarde tot gevolg. Giesbers zet hoog in op bewustwording van de veelal nog verborgen milieu-impact van bouwmaterialen. En vooral ook op hoe we deze impact kunnen beperken, als verplichting naar onze planeet en toekomstige generaties. Wij geloven dat we met duurzame partnerships een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere leef-, woon-, werk- en leeromgeving, bewijst ook ons woningbouwproject in hout; PUUR Wonen.

CO2-opslag in plaats van CO2-uitstoot

Want in Eindhoven ontwikkelen en bouwen wij op dit moment, in samenwerking met Kalliste Woningbouwontwikkeling, het grootste grondgebonden CLT-woningbouwproject van Nederland, PUUR Wonen. Hier gebruiken we biobased materialen, in dit geval hout dat een oneindig beschikbare grondstof is, in plaats van 1.600 m3 eindige grondstoffen zoals beton en staal die anders nodig geweest zouden zijn voor de bouw van de 56 woningen die hier komen. In plaats van een CO2-uitstoot van 500 ton realiseren we hiermee een CO2-opslag van maar liefst 1.000 ton! De hoeveelheid hout die gebruikt wordt bij de bouw van PUUR groeit in minder dan 2 minuten weer aan in de Europese bossen waar het CLT-hout vandaan komt.

Daadwerkelijke implementatie biedt meerwaarde voor opdrachtgevers

En we gaan nog verder door bij deze ontwikkeling ‘losmaakbaarheid’ en hergebruik van materialen mee te nemen. Zo zijn alle PUUR Wonen huizen grotendeels demontabel en recyclebaar. En zijn alle daken bedekt met circulair bitumen (citumen). Het oude bitumen komt onder meer van ontmantelde kantoorgebouwen in Nieuwegein, die plaats maken voor een aantrekkelijke buurt met 47 koopwoningen die wij hier in opdracht ontwikkelen en bouwen, het Edisonkwartier. En dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.

We praten er dus niet alleen over maar implementeren dit soort innovaties en ontwikkelingen ook daadwerkelijk in projecten waarmee we meerwaarde kunnen bieden voor onze klanten. Zo werken we als bouwsector samen met partners en opdrachtgevers toe naar een circulaire economie.

Gezonde meerwaarde voor bewoners

Naast het feit dat hout CO2 opslaat in plaats van uitstoot zorgt het ook voor een gezonder leefklimaat en heeft het wonen in hout positieve effecten op de fysieke en mentale gesteldheid van de bewoners. Hout ademt en voelt als een warme deken, geeft veel sfeer en is goed voor mensen met allergieën. Het is dan ook comfortabel én gezond wonen in een huis van massief hout in plaats van beton of steen. Door een zeer goed vochtregulerend vermogen, waardoor de luchtvochtigheid altijd op een relatief constant en laag niveau blijft, bieden ze een weldadige, pure en gezonde leefomgeving.

Alle bouwfases PUUR Wonen nu goed te zien

Op dit moment zijn alle fases in het bouwproces van PUUR Wonen goed te zien. Van de 7 woningen uit het eerste cluster (naast de twee modelwoningen die al eerder zijn opgeleverd) zijn de cementdekvloeren aangebracht zodat de afbouwwerkzaamheden kunnen beginnen. Nu de steiger weg is, is het definitieve beeld van deze woningen goed zichtbaar. Bij het volgende cluster van 21 woningen wordt op de laatste woningen een dakopbouw geplaatst en zijn we druk bezig om de gevels af te werken, waarna ook hier de steiger weg kan. Ook de bouw van het laatste cluster met 26 woningen vordert gestaag. De eerste casco’s zijn geplaatst, naar verwachting staan alle casco’s er in maart.