Home

Streven naar een meer duurzame, circulaire manier van ontwikkelen en bouwen

De huidige tijd en de behoefte aan een andere manier van omgaan met onze leefomgeving vragen om duurzame oplossingen die impact hebben. Als initiërende en ontwikkelende bouwer praten we er niet alleen over, we hebben die oplossingen ook; in ons streven naar een meer duurzame, circulaire manier van ontwikkelen en bouwen werken we aan verschillende projecten waarmee wij samen met opdrachtgevers en partners impact maken.

Zo hebben we de afgelopen jaren onze kennis en ervaring op het gebied van onder meer houtbouw, circulariteit, ‘oogsten’ van materialen, klimaatadaptatie (inspelen op en aanpassen aan klimaatverandering) en natuurinclusief bouwen (bewust ruimte voor biodiversiteit creëren) verder uitgebreid, als concrete vertaling van vijf door ons omarmde SDG’s ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen. Met de pijlers Groen en Grensverleggend sluiten we hier met ons concept Factor G voor toekomstgerichte bedrijfshuisvesting op aan.

Die stappen om te komen tot een meer duurzame, circulaire manier van ontwikkelen en bouwen zetten we niet alleen. In de transitie naar een duurzame en vooral circulaire (bouw)economie hebben we elkaar nodig. Samen kunnen we stappen zetten, impact maken met oog voor elkaar en de omgeving waarin wij leven en werken. Zo dragen we op onze manier bij aan een mooiere, leefbare toekomst, voor ons en de generaties die na ons komen.

Lees meer over ons

Een duurzame oplossing die bij jou past

Of het nu gaat om het realiseren van een nieuwe woonbuurt, toekomstbestendige huisvesting voor jouw bedrijf of instelling of het opnieuw leven inblazen van een verouderd schoolgebouw of sportcomplex; Giesbers biedt je graag de best passende oplossing voor jouw vraagstuk.

Plannen haalbaar maken

Hoe we dat doen? Door zo vroeg mogelijk met je mee te denken en met duurzame oplossingen voor jouw vraagstuk te komen. Door jouw plannen financieel haalbaar te maken, vaak samen met een breed netwerk aan samenwerkingspartners. Door het hele proces te managen en de regie- en adviserende rol te pakken. We zijn de spin in het web, nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen voor de verbinding tussen alle samenwerkende partijen. Met onze persoonlijke aanpak werken we samen met jou toe naar de best passende oplossing.

Blijvend van waarde

Het uitgangspunt is altijd toekomstbestendige en duurzame huisvesting waarmee je in kunt spelen op toekomstige ontwikkelingen en mee kunt bewegen met (soms nog niet te voorspellen) veranderingen in markt en maatschappij. Daarbij staat ons uiteindelijk maar één doel voor ogen: een gezonde leefomgeving die meerwaarde biedt. Een omgeving die het antwoord vormt op de vraag van vandaag, maar ook zijn waarde behoudt voor de dag van morgen.

Onze aanpak
Vandaag de dag is het juist belangrijk om kennis te delen. Van toegevoegde waarde te zijn. Jullie geven goed aan wat je het beste kunt doen en wat niet en pakken daarmee een adviserende rol.
Girt-Jan Vissers
Project Manager WDP
Jullie zijn een kennisorganisatie. Een partij die van tevoren meedenkt over de risico’s, dat is van grote waarde.
Rob Wouters
Projectleider verduurzamen vastgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch
Giesbers voelt als een familiebedrijf: waanzinnig prettige samenwerking. Heel benaderbaar, korte lijntjes, persoonlijk en dichtbij.
Carlos Voermans
Directeur/eigenaar Bevaplast B.V.
Een integraal projectverantwoordelijke zoals jullie hebben zie ik als een pluspunt. Dan hou je ook die betrokkenheid en verlies je niet uit het oog wat er in het verleden afgesproken is.
Stefan Hoogland
Hoogland Vastgoedadvies
Dank jullie wel voor jullie support en hulp, gedurende het hele traject en zelfs na de oplevering van ons huis. Zeker omdat we samen met corona te maken hadden, online moesten beslissen etc., zijn wij erg blij dat jullie zo behulpzaam waren.
Bewoners De Kleine Wiel Beneden-Leeuwen
Giesbers is goed in het afpellen van het vraagstuk om vervolgens optimalisaties door te voeren.
Hans Croes
Ingenieur/directeur Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Veel bedrijven roepen dat ze met BIM bezig zijn, maar in de praktijk… Jullie doen het echt!
Mark Joosten
Adjunct-directeur Palazzo bv
Ik heb echt ervaren dat jullie doen wat jullie zeggen. Jullie staan voor kwaliteit en zijn een betrouwbare partner. Zou eigenlijk niet onderscheidend moeten zijn, maar dat is het wel.
Girt-Jan Vissers
Project Manager WDP
Home, Giesbers
Home, Giesbers
Home, Giesbers