Erasmusgebouw Radboud Universiteit

Meebouwen aan een duurzame, groene campus

Het Universitair Vastgoed Bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen bouwt met een omvangrijk bouwprogramma, Programma Heyendaal Zuid, aan een groene, duurzame campus. Binnen de campus Heyendaal is het gebied rondom het Erasmusgebouw het belangrijkste centrum. Ruimere werk-, onderwijs- en openingstijden maken een sterkere concentratie van kwalitatieve voorzieningen noodzakelijk. Na de verbouwing en transformatie hebben zowel het gebied rondom als ook de begane grond van het Erasmusgebouw een ander aanzien gekregen.

Publiekstrekkers buiten de ‘kantooruren’ zijn het Radboud Sportcentrum, universiteitsrestaurant De Refter, de Universiteitsbibliotheek met langere openingstijden, de concentratie en uitbreiding van algemene onderwijsruimten en het nieuwe Radboud Cultuurcentrum en het eerder door Giesbers gebouwde Gymnasion.

Complete metamorfose

De wens was de ruimtelijke samenhang te vergroten en tevens het recent verworven naastgelegen terrein van het voormalige klooster Berchmanianum tot logisch onderdeel van de campus te transformeren. In dat kader heeft de begane grond van het Erasmusgebouw een compleet nieuwe indeling gekregen:

  • de Refter is omgevormd tot een ‘Food Court’; een voorziening met verschillende restauratieve formules en een gezamenlijk zitgedeelte. Bereikbaar via de begane grond van het Erasmusgebouw en twee nieuwe entrees aan de west- en zuidzijde.
  • een nieuw terras aan de zuidzijde, grenzend aan de Food Court, biedt uitzicht op het park en de tuin van Berchmanianum.
  • een aantal algemene diensten zoals Radboud In’to Languages, Mediatechniek en Copyshop is nu gevestigd op de begane grond.
  • tevens heeft het gebouw meerdere ingangen gekregen en is de hoofdingang aan het Erasmusplein aangepakt.

Daarnaast hebben we diverse werkzaamheden in de kelder en op de begane grond uitgevoerd.

Tijdens verbouwing in gebruik

De uitdaging bij deze opgave en een van de voorwaarden bij de aanbesteding was dat alles tijdens de verbouwing waar mogelijk in gebruik moest blijven. Wij hebben deze opgave dan ook onder meer gegund gekregen omdat wij in ons hele plan vanuit de gebruikers – de studenten en de medewerkers – hebben gedacht en aantoonbaar konden maken zo min mogelijk overlast voor hen te veroorzaken.

Hier en daar zijn functies tijdelijk verplaatst of uitgeroosterd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er incidenteel sprake geweest van enige overlast door geluid of vanwege de afsluiting van sommige delen van het gebouw. Met behulp van signalering en bewegwijzering zijn looproutes en vluchtwegen aangegeven. De bouwgebieden werden tijdens de bouw van de publieksruimtes gescheiden door een stofschot. Om de overlast voor medewerkers en studenten zo veel mogelijk te beperken zijn de werkzaamheden met de meeste geluidsoverlast in de zomermaanden uitgevoerd. In de zomerperiode tot en met september is de begane grond van het Erasmusgebouw aangepakt: de kantoren, het restaurant en de keukens zijn compleet gestript, het zitgedeelte van de Refter is voorzien van een nieuwe vloerafwerking en de trap in de hal is verplaatst.

Bewuste Bouwer: werken met venstertijden

Tijdens de colleges hebben wij gewerkt met venstertijden. Dat betekent dat we rekening hielden met de roosters en de werkzaamheden met geluids- of trillingsoverlast in principe vóór 8.30 uur of ná 17.15 uur uitvoerden, mits er geen avondcolleges waren gepland. Tijdens momenten van tentamens die niet verplaatst konden worden, zijn werkzaamheden die overlast veroorzaakten tijdelijk stilgelegd. Met deze afspraken tussen gebruikers en onze mensen konden zowel de onderwijsactiviteiten als de verbouwing gelijktijdig plaatsvinden. En heeft Giesbers laten zien dat zij een Bewuste Bouwer is: aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, communiceren met de gebruikers en andere partijen en veilig werken, dat is waar wij als Bewuste Bouwer voor staan. Alles om de werkzaamheden voor alle partijen zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Uitdagende puzzel van meer dan 30 stukjes

De werkzaamheden waren opgedeeld in meer dan 30 verschillende deelprojecten; de volgorde en afhankelijkheid van deze deelprojecten maakten van dit werk een bijzonder uitdagende puzzel. En het bleef een continue uitdaging om alle werkzaamheden uit te voeren in een gebouw dat volledig in gebruik moest kunnen blijven voor studenten en medewerkers van de universiteit. Nadat het vernieuwde foodcourt De Refter was opgeleverd, zijn we net voor de zomer gestart met de aanpak van de hoofdentree en centrale hal. Bewust toen pas omdat het academisch jaar grotendeels voorbij was en er dus zo min mogelijk overlast voor studenten en medewerkers ontstond.

Nieuwsberichten

30-08-2019 De kop is er af!
20-06-2019 Slotstuk renovatie: hoofdentree op de schop
27-03-2019 Radboud Universiteit culinair foodcourt rijker
04-02-2019 Grootschalige renovatie tussen de studenten
18-12-2018 ‘Hoogste’ punt gevierd in nieuwe Foodcourt

Architect
  • INBO Architecten
Branches
  • Onderwijs
Opdrachtgever
  • Universitair Vastgoed Bedrijf Nijmegen
Overige partijen
  • Royal HaskoningDHV
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Transformatie & Renovatie