Kijkdagen Nul-op-de-Meter wijk Morgenstond in Vlijmen

Kijkdagen Nul-op-de-Meter wijk Morgenstond in Vlijmen

Afgelopen weken hebben tijdens twee kijkdagen alle toekomstige bewoners hun nieuwe woning in aanbouw in de nieuwe wijk Morgenstond van binnen kunnen bekijken en ervaren. De reacties waren positief en enthousiast.

Nul-op-de-Meter is hier de norm

Morgenstond wordt een wijk met 18 twee-onder-een-kap woningen, 6 levensloopbestendige woningen en een vrijstaande woning. Nul-op-de-Meter is hier de norm; het netto energiegebruik wordt tot nagenoeg nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee, want qua energieverbruik betalen de bewoners straks dus (vrijwel) niets. 

Wat de installaties in de woning en de huishoudelijke apparatuur aan energie gebruiken, wordt in principe door eigen zonnepanelen op het dak opgewekt. Verder hebben deze NOM-woningen een zeer hoogwaardige isolatie en energiezuinige installaties. Een warmtepomp zorgt voor vloerverwarming op de begane grond, eerste verdieping en zolder. En er vindt slimme warmteterugwinning uit ventilatie plaats.

Aandacht voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Ook is er veel aandacht voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Elke woning krijgt een waterberging op eigen terrein. Het resterende regenwater wordt opgevangen en afgevoerd via de Waterslinger die door het gebied kronkelt. Deze natuurlijke klimaatregelaar versterkt de biodiversiteit in het gebied en zorgt voor droge voeten.

De natuur kan hier vrijelijk zijn gang gaan. De erfafscheidingen naar het openbaar gebied worden natuurlijk vormgegeven, openbare parkeerplaatsen en opritten worden zo aangelegd dat ze waterdoorlatend zijn en in de gevels van de woningen worden ingemetselde nestkasten voor vogels geplaatst. Het centrale park in het midden van het plangebied is met zijn wandelpaden en picknickbanken, grasveldjes en speelvoorzieningen een uitnodigende ontmoetingsplek voor de hele wijk.

Voortgang bouw

Inmiddels zijn in alle betoncasco`s kozijnen geplaatst. Ongeveer de helft van de woningen is voorzien van de kappen en het metselwerk wordt aangebracht. In de eerste woningen zijn we gestart met de afbouw.