‘Huisjes met een verhaal’ voor VvE Sylva’s Bos

‘Huisjes met een verhaal’ voor VvE Sylva’s Bos

Op de locatie van het voormalige Rijksinstituut voor Natuur (De Rin-locatie) in Arnhem-Noord hebben wij een ‘woonbos’ met 10 woningen en 16 appartementen ontwikkeld en gebouwd; Sylva’s Bos. Afgelopen week hebben we de algemene ruimtes van de appartementencomplexen opgeleverd aan de reeds opgerichte VvE. Onder begeleiding van een bouwkundig adviesbureau hebben zij samen met opdrachtgever DHC en ons de opname gedaan. Met na afloop de complimenten aan ons team. Daar zijn we blij mee! Komende weken gaan we de appartementen en woningen aan de kopers opleveren.

Passend oplevercadeau

De VvE heeft van ons vogelhuisjes cadeau gekregen, huisjes met een verhaal. Ze zijn gemaakt door een leerling-timmerman onder toeziend oog van zijn leermeester bij Giesbers Servicebouw. Van afval- en sloophout van de bouw dat zo een nieuwe bestemming krijgt. Er zijn meerdere types, speciaal voor onder andere de huismus, koolmees en pimpelmees. De vogelhuisjes waren voorzien van een wenskaartje en specifieke informatie over de diverse vogelsoorten.

Bewustwording belang biodiversiteit

Bij ons duurzaamheidsbeleid zijn wij geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. Wij hebben er daarvan vijf omarmd waaraan wij vanuit onze dienstverlening en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen en willen meewerken. Eén daarvan is het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit (SDG15). Waar mogelijk proberen wij bewoners bewust te maken van het belang hiervan. Natuurinclusief bouwen, een manier van duurzaam bouwen waarbij de natuur een prominente rol krijgt, vergroot de biodiversiteit en draagt bij aan de gezondheid van mens en dier. Daarom dit passende oplevercadeau voor de VvE. Daarnaast worden bij alle woningen en appartementen vleermuiskasten opgehangen.

Ontwikkeld met respect voor de natuur en cultuurhistorie

De locatie van Sylva’s Bos was sinds de jaren zestig een kantoorlocatie. Ooit een geweldige plek om te werken, nu een geweldige plek om te wonen. Het plan is ontwikkeld met respect voor de bomen en de cultuurhistorische eigenschappen van de locatie, in nauw overleg met bewoners en buren. De bosbeplanting en de aanwezige hoogteverschillen van enkele meters vormen de karakteristieken van Sylva’s Bos. Er zijn in totaal 7 pleinvilla’s, 3 bosvilla’s en 16 appartementen (waarvan 3 penthouses) gekomen.