Edisonkwartier krijgt fundering van circulair beton

Edisonkwartier krijgt fundering van circulair beton

De fundering van de 47 herenhuizen in het Edisonkwartier in Nieuwegein is gestort. En niet zo maar een fundering, maar een van circulair beton. De kantoorgebouwen die op de plek stonden waar nu een aantrekkelijke woonbuurt komt, hebben hiervoor als grondstof gediend. Een ultieme vorm van circulariteit.

Herwonnen grondstoffen terug in de productieketen

Wij hebben de kantoorgebouwen als grondstoffen gedoneerd aan New Horizon. Het ‘geoogste’ beton uit deze circulaire donorgebouwen is zo bewerkt dat de oorspronkelijke bestanddelen grind, zand en het bruikbare cement teruggewonnen zijn en opnieuw gebruikt als grondstof van net zo sterk, nieuw, circulair beton. En het mooie is dat er geen nieuwe grondstoffen toegevoegd worden. De herwonnen grondstoffen worden teruggebracht in de productieketen en gebruikt als stevige, circulaire basis van de exclusieve herenhuizen die wij in het Edisonkwartier, in samenwerking met gemeente Nieuwegein en FRESCH Real Estate B.V., ontwikkelen en bouwen. Dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid. Zo werken we als bouwsector samen toe naar een circulaire economie.

Circulair beton zorgt voor minimaal 63% minder CO2-uitstoot

Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van donorgebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) en een zo goed mogelijke uitgangspositie verkregen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele lineaire aanpak. Lineair beton wordt de komende jaren alleen maar duurder, omdat de vervuilende productie ervan zwaar gaat worden belast,” aldus Erik Koremans van New Horizon. Het circulaire beton dat op de markt wordt gebracht, Urban Mining Concrete, zorgt voor een CO₂-reductie van minimaal 63% ten opzichte van traditioneel beton.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De kopers van de herenhuizen komen te wonen in een mooi én verantwoord huis. Verantwoord omdat Giesbers bij de ontwikkeling hiervan de vijf door haar omarmde SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, verwerkt heeft. Zo worden de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Zoals hiervoor genoemd worden grondstoffen uit de voormalige kantoorpanden hergebruikt bij de bouw van de woonbuurt. In de omgeving komt veel groen, dat het leefklimaat in de breedste zin van het woord verbetert. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar een wadi, waardoor het niet in het riool terechtkomt. Samen met het groen wordt hiermee geanticipeerd op klimaatverandering; periodes met extreme regenval maar ook extreme droogte. Aan de westoever van het Edisonkwartier ligt een ecologische verbindingszone waar de natuur (planten en dieren) een prominente rol krijgt en bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.