College van Rijksadviseurs brengt Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen uit

College van Rijksadviseurs brengt Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen uit

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Het Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen geeft een overzichtelijk en informatief beeld van al bestaande mogelijkheden in biobased bouwen. Ook ons CLT-woningbouwproject PUUR Wonen heeft een plekje gekregen. Het boek is een aanvulling op de Strategische verkenning biobased bouwen (2020), dat ingaat op de kansen en obstakels voor biobased bouwmaterialen.

In dit inspiratiedocument gaan de Rijksadviseurs dieper in op de voor- en nadelen van biobased, de soorten bouwmaterialen in samenhang met de groeiperiode, de afkomst en de circulaire eigenschappen van biobased bouwmaterialen. Het boek biedt een overzichtslijst van leveranciers en van verschillende Nederlandse biobased projecten. Inspirerende voorbeelden zijn beeldend en tekstueel uitgelicht. Het College van Rijksadviseurs brengt het netwerk van partijen in beeld, die zowel op Europees als nationaal niveau actief zijn. En sluit af met een opsomming van actuele onderzoeken over biobased bouwen. Ze hoopt met dit document veel inspiratie te bieden aan opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, overheden en toekomstige bewoners.