Giesbers geselecteerd voor Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland

Giesbers geselecteerd voor ontwikkeling en bouw Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland

Het Archeologisch Depot Nijmegen en het Archeologisch Depot Gelderland worden samengevoegd. Dat gebeurt aan de Nieuwe Dukenburgseweg waar het gemeentelijk Archeologisch Depot al is gehuisvest. Dit depot – dat 2000 jaar geschiedenis van de stad en van de provincie bevat – voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het nieuwe depot wordt toekomstbestendig en een stuk groter door de samenvoeging. Daarmee ontstaat de grootste archeologische schatkamer van Nederland: het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland.

Wij nemen de ontwikkeling en bouw van de uitbreiding voor onze rekening. Voor deze opdracht werken we nauw samen met architect diederendirrix, bouwfysisch adviseur Peutz, Bouwtechnisch Ingenieursbureau Croes en installateur Bink.

Gezamenlijk Archeologisch Depot

De uitbreiding sluit aan op het bestaande depot en wordt een gebouw waarin de functie van het depot en de trots op het verleden op een aantrekkelijke manier worden ingepast. Gemeente Nijmegen bewaart alle archeologische bodemschatten die opgegraven zijn binnen de grenzen van Nijmegen in een eigen depot. Onderzoekers kunnen het depot bezoeken en musea en andere culturele organisaties kunnen vragen om vondsten te lenen voor bijvoorbeeld onderzoek of een tentoonstelling. Ook provincie Gelderland heeft archeologische vondsten in bezit, die straks naar het verbouwde depot gaan verhuizen. Het Archeologisch Depot wordt zo uitgebreid en ingericht dat er meer – en beter – bewaard kan worden voor toekomstige generaties. En zowel de gemeentelijke als de provinciale collectie zich straks onder één dak bevinden.

Verrassende oplossing die past bij complexe vraag

Het is ons als integrale ontwikkelende bouwer gelukt binnen budget dit verhaal sluitend te maken voor opdrachtgevers gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Een complexe vraag waarvoor wij, in samenwerking met onze partners, een passende oplossing hebben gevonden die de gemeente en provincie positief verrast heeft. Door vergaand inzicht verkregen te hebben in de vraag en de behoefte van onze opdrachtgevers, de waarde van het depot op die plek, de pioniersrol die het in gebiedsontwikkeling Winkelsteeg gaat spelen en de financiële haalbaarheid van het geheel hebben we het oorspronkelijke, functionele ontwerp geoptimaliseerd en er beleving aan meegegeven. De bodemschatten uit de lange geschiedenis van de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland krijgen op deze manier de aandacht die ze verdienen.

Status en planning

Het voorlopig ontwerp (VO) wordt op dit moment uitgewerkt naar een definitief ontwerp (DO) waarna de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Als alles loopt zoals verwacht, kunnen we rond de zomer van dit jaar starten met de bouw. Het uitgebreide, duurzame en toekomstbestendige depot kan dan in het voorjaar van 2024 in gebruik genomen worden.