Wet Kwaliteitsborging aangenomen door Eerste Kamer: wij zijn er klaar voor

Wet Kwaliteitsborging aangenomen door Eerste Kamer: wij zijn er klaar voor

Toen in 2017 bekend werd dat de wet Kwaliteitsborging er aan ging komen, zijn wij ons al hierop gaan voorbereiden. Deze nieuwe wet voor het bouwen gaat van ondernemers eisen dat er inzicht wordt gegeven in de risico’s van een bouwplan. Als bouwpartner moeten wij kunnen aantonen dat we voldoen aan de gestelde eisen bij het bouwen van een woning. Consumenten zijn hierdoor beter beschermd wanneer na oplevering gebreken worden ontdekt. De afgelopen tijd hebben wij op diverse projecten ervaring opgedaan met private kwaliteitsborging.

Bijdrage aan betere kwaliteit van het werk

Onder meer bij Woningborg Toetsing en Toezicht op ons woningbouwproject Brink aan de Weide in opdracht van BPD. Erwin Oosterhout, uitvoerder Giesbers: “Onze ervaringen met de instrumenten van Woningborg zijn hartstikke goed omdat je met deze tool op een hele gemakkelijke manier kwaliteitsborging kunt vastleggen. Dat kan door middel van smartphone of tablet waarmee je eenvoudig toegang hebt tot het programma: je kiest de tool en maakt de foto die Woningborg vraagt. Op die manier kunnen we alles goed vastleggen. Deze controle draagt ook bij aan een betere kwaliteit van het werk.”

Kwaliteitsborging tijdens ontwerp- én realisatiefase

Ook op onze projecten Gertrudisoord en Hendrik van Tulderstraat, beide in opdracht van WonenBreburg, stond het inspelen op de wet Kwaliteitsborging centraal. Hier hebben we gewerkt volgens de WBS (work breakdown structure) wat erop neerkomt dat het werk in werkpakketten is opgedeeld. We werken hiervoor met het programma Relatics. In ieder werkpakket is opgenomen welke eisen er geborgd worden, door wie, op welke wijze en op welk moment de borging gereed dient te zijn. Als ontwikkelende bouwer zijn wij integraal verantwoordelijk. We borgen de eisen tijdens de ontwerpfase in het voortraject, maar de verificatie van die eisen tijdens de realisatiefase is minstens zo belangrijk. Daarvoor hebben wij tijdens de uitvoering samengewerkt met Oculus als afgevaardigde partij namens onze opdrachtgever. Uit bovenstaande ervaringsmomenten hebben wij lering getrokken en we hebben verbeterpunten doorgevoerd, waardoor wij helemaal klaar zijn voor de Wet Kwaliteitsborging!

Instemming Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft 14 mei dus ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een pand gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Puntjes op de i

Op basis van onze ervaringen zet de werkgroep Kwaliteitsborging namens de Giesbers-bedrijven de komende periode de puntjes op de i  ten behoeve van de tijdige implementatie. Naar verwachting wordt de wet in 2021 ingevoerd.