Startsein voor bouw energieneutraal ‘Kerkplein’

Startsein voor bouw energieneutraal ‘Kerkplein’

Donderdag 5 december ondertekenden wij met woningcorporatie Woonwaarts de realisatieovereenkomst voor Kerkplein Beuningen; hét startsein voor de bouw van 30 levensloopbestendige sociale huurappartementen. Kerkplein is het eerste nieuwbouwproject van Woonwaarts in Beuningen waarbij alle appartementen gasloos zijn. Het gebouw zelf is energieneutraal (EPC 0). Eerder dit jaar werd de handtekening gezet onder deze D&B-opdracht.

Meer comfort en lagere woonlasten

Energieneutraal betekent meer wooncomfort en lagere woonlasten voor de toekomstige bewoners. Daarnaast zorgen de 30 nieuwe appartementen voor doorstroming binnen de gemeente Beuningen: Mensen gaan verhuizen waardoor er weer woningen vrij komen. En met de bouw wordt bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van de buurt. Een buurt die klaar is voor de toekomst en waar iedereen welkom is.

Atrium nodigt uit tot ontmoeten en verbinden

Het gebouw krijgt een atrium dat naast energetische voordelen ook de mogelijkheid tot ontmoeten en verbinden biedt voor de vaak oudere bewoners.

Nieuwe jaar start met nieuwbouw levensloopbestendige appartementen

De bouw start in het nieuwe jaar. Deze maand treffen we hiervoor al de nodige voorbereidingen op locatie en starten we met het grondwerk. De geplande bouwtijd is 13 maanden. Dit betekent dat we de 30 appartementen begin 2021 kunnen opleveren. De appartementen zijn geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens. Alle appartementen zijn levensloopbestendig. Dit wil zeggen dat als je als bewoner minder mobiel of slechter ter been wordt, je niet om die reden hoeft te verhuizen.