Slotstuk renovatie: hoofdentree Erasmusgebouw op de schop

Slotstuk renovatie: hoofdentree Erasmusgebouw op de schop

Het slotstuk van de grootschalige renovatie van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit is begonnen: de metamorfose van de huidige hoofdentree. Er is bewust voor gekozen deze ingrijpende verbouwing deze maand te starten aangezien het academisch jaar nu grotendeels voorbij is. Zo ontstaat er zo min mogelijk overlast voor studenten en medewerkers. Inmiddels is de hoofdentree gesloopt, het asbest is verwijderd en er zijn tijdelijke voorzieningen gemaakt zoals een alternatieve entree en aanvoerroutes voor transport.

Grootste uitdaging: structureren en scheiden van alle stromen

Als in september de studenten weer terugkomen van hun zomervakantie is het de bedoeling dat het nieuwe casco staat. De grootste uitdaging bij de werkzaamheden aan het Erasmusgebouw, waar wij sinds vorig jaar juni aan het werk zijn, is het structuren en scheiden van alle stromen. Het gebouw blijft tijdens de gehele renovatie namelijk gewoon in gebruik en dat vraagt van ons grote flexibiliteit en creativiteit. Én om veelvuldig overleg met alle stakeholders om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat betekent ook dat veel van die werkzaamheden meer tijd in beslag nemen, omdat er tijdens onderwijsuren geen geluids- en trillingsoverlast mag zijn.

Aangepast aan eisen en wensen van deze tijd

Naar verwachting is de hoofdentree in november helemaal klaar en leveren wij aan de Radboud Universiteit een modern gebouw op dat helemaal aangepast is aan de eisen en wensen van deze tijd. Ruimere werk-, onderwijs- en openingstijden maakten een sterkere concentratie van kwalitatieve voorzieningen noodzakelijk. Zowel het gebied rondom als ook de begane grond van het Erasmusgebouw hebben een ander aanzien gekregen: met een culinair foodcourt bestaande uit zes verschillende counters om te eten, te ontmoeten, te studeren en te ontspannen, een ondergrondse fietsenkelder, nieuwe ventilatiekanalen en technische ruimtes, een terras en een nieuw onderkomen voor het Radboud in’to Languages. En straks als klap op de vuurpijl dus de compleet gerenoveerde hoofdentree.