Implementatie Madaster gaat verder

Implementatie Madaster gaat verder

Ons derde artikel in de serie ‘Giesbers en Madaster’ gaat over de implementatie van Madaster binnen de andere Giesbers-bedrijven. Eerder al vertelden wij over ons partnership met Madaster en over de workshops die wij in dat kader met opdrachtgevers gevolgd hebben over bewustwording en de werking van het materialenpaspoort. Allemaal voortkomend uit de verduurzaming van onze bedrijfsvoering waar we al langere tijd mee bezig zijn. Onlangs kwamen de drie Giesbers-bedrijven bij elkaar op het kantoor van Kalliste in Nieuwegein. Om samen verder te praten over ons partnership met Madaster, het circulaire verhaal van het materialenpaspoort en de toegevoegde waarde ervan. Met als doel Madaster breder te implementeren, ook binnen de andere Giesbers-bedrijven.

Circulair bouwen

Met het oog op het duurzaamheidsvraagstuk en de energietransitie waar we als maatschappij voor staan is de circulaire economie al tijden een hot topic. Belangrijk want door circulair te bouwen worden de gebruikte materialen aan het einde van hun levensduur niet vernietigd, maar teruggewonnen voor hergebruik. Een mooie ontwikkeling, maar we hebben nog een lange weg te gaan totdat de hele keten circulair denkt en werkt.

Voortrekkersrol

Als partner van Madaster hebben wij een voortrekkersrol. We zien dat nog niet al onze samenwerkingspartners zo ver zijn als wij. De focus ligt voor ons nu dus op bewustwording, het duidelijk maken van de toegevoegde waarde van het materialenpaspoort en het businessmodel erachter. Zo ook bij onze zusterbedrijven: samen met hen hebben we de verwachtingen van het materialenpaspoort besproken en hoe zij dat willen gaan gebruiken binnen hun organisatie. Zo’n paspoort bevat kort gezegd data over de kwaliteit en herkomst van de gebruikte materialen in een gebouw en de ‘losmaakbaarheid’ daarvan, oftewel de mate waarin de materialen uit het gebouw te halen zijn voor hergebruik. Conclusie was dat alle Giesbers-bedrijven Madaster omarmen en dit elk gaan inzetten op de manier die het beste bij hen past, van ontwikkeling tot realisatie.

Gezamenlijk pilotproject

Wij hebben in eerdere pilotprojecten met BPD Gebiedsontwikkeling, WonenBreburg en Bouwinvest ervaring opgedaan. We gaan nu een stap verder en een pilotproject uitrollen waarin alle drie de Giesbers-bedrijven actief zijn. Een gezamenlijk project waarbij Kalliste verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, wij voor de engineering en GiesbersRotterdam voor de realisatie. Door vroeg aan te haken in het ontwerpproces kunnen we sturen op meer circulaire oplossingen. Het is de opmaat naar het meetbaar maken van circulariteit.

Vervolgstappen na evaluatie

Het project Oud Gastel omvat een nieuwbouw met renovatie. Het materialenpaspoort zal in het begin met name gegevens vanuit het ontwerptraject bevatten en gaandeweg de realisatie aangevuld worden met beschikbare gegevens van de renovatie. Na afloop volgt een gezamenlijke evaluatie waarin het materialenpaspoort van de oorspronkelijke staat van het gebouw wordt vergeleken met die van de situatie na de renovatie. Daarna worden vervolgstappen bepaald.

Verdiepingsslag

Wij gaan steeds een stapje verder met Madaster. Op meerdere fronten zijn we bezig met een verdiepingsslag. Intern met de Giesbers-bedrijven en samenwerkingspartners als engineerende partijen en leveranciers. Extern gaan we inzetten op het meekrijgen van de brancheorganisaties van de verschillende leveranciers in de circulaire gedachte. Daarover in een volgend artikel meer.