Klantvraag geborgd met Relatics

Klantvraag geborgd met Relatics

Doen wat je belooft. Waarmaken wat je afspreekt. Dat is waar wij voor staan. Maar hoe borg je dat voor je opdrachtgevers en hoe zorg je ervoor dat je in control bent en blijft als organisatie? Als ontwikkel- en bouwbedrijf moeten wij, in diverse stadia van het proces, kunnen aantonen dat wij de gevraagde kwaliteit leveren. Dat wat we met elkaar in het voortraject afspreken op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever in de realisatiefase gecontroleerd en ook daadwerkelijk waargemaakt wordt. Daarmee voldoen we zowel aan de klantvraag als aan de eisen zoals gesteld in de UAV-GC 2005 en de Wet Kwaliteitsborging (die waarschijnlijk vanaf januari 2021 van kracht wordt).

Klaar voor de Wet Kwaliteitsborging

Tijdens de uitvoering is bewaking en borging van de vastgestelde kwalitatieve kaders dus essentieel. Wij hebben al jarenlang goede ervaringen met het programma Relatics. Een web-based platform dat wordt gebruikt om alle informatie binnen onze projecten te beheren. Het voorkomt grote hoeveelheden spreadsheets en geïsoleerde applicaties en zorgt daardoor dat projecten onder controle zijn, projectrisico’s worden verminderd en de faalkosten lager worden. We werken daarmee in al onze projecten, bijvoorbeeld bij onze woningbouwprojecten in opdracht van WonenBreburgen Woonwaarts en de transformatie van de RWS Toren in Arnhem. Een programma waarin alle wensen en eisen ingevoerd worden en waarmee continu getoetst wordt of de gemaakte kwaliteit (technisch ontwerp en uitvoering) hieraan voldoet. In ieder werkpakket is opgenomen welke eisen er geborgd worden, door wie, op welke wijze en op welk moment de borging gereed dient te zijn. Als ontwikkelende bouwer zijn wij immers integraal verantwoordelijk. Deze werkwijze zorgt er voor dat we klaar zijn voor de Wet Kwaliteitsborging.

Zekerheid voor opdrachtgevers

Met Relatics zijn wij in control als het gaat om kwaliteitsborging. Kunnen wij in een vroeg stadium al tegenstrijdige eisen bespreekbaar maken. En hebben opdrachtgevers de zekerheid dat zij opgeleverd krijgen wat afgesproken is. Een win-win situatie dus! Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op.