‘Je kunt niet aan de klim beginnen als het basiskamp nog niet op orde is’

‘Je kunt niet aan de klim beginnen als het basiskamp nog niet op orde is’

Als we in 2050 volledig circulair en CO2-neutraal willen zijn dan zullen we als sector nog heel wat stappen moeten zetten. Leggen we de lat zo hoog mogelijk en zien we wel waar we eindigen of kiezen we er juist voor om als keten telkens in kleine stapjes vooruitgang te boeken? Collega Paul van Doorn, senior conceptontwikkelaar, en Martijn van Gelderen, strategisch adviseur omgevingskwaliteit bij BPD zien de hele transitie als het beklimmen van een berg om uiteindelijk de top te bereiken. “Je kunt niet aan de klim beginnen als het basiskamp nog niet op orde is.”

In veel opgaves waar Van Doorn mee bezig is, staat betaalbaarheid centraal. Tegelijkertijd is er sprake van een stapeling van ambities. “Dat is precies de plek waar het wringt.” Van Gelderen herkent dit wel. “Ik noem het leren,” legt hij uit.

“Zowel intern binnen de eigen organisatie, als extern met je partners. Het is essentieel dat we dit met elkaar blijven doen, omdat je ziet dat frustratie altijd op de loer ligt. Iedereen wil wel graag, maar door stapeling van ambities worden doelen soms niet behaald. Dan verdwijnt de positieve energie vanzelf.”

Daarom is het volgens Van Gelderen van belang om in realistische stapjes vooruit te denken. “Je kunt de lat heel hoog leggen en kijken hoever je komt, maar het is maar de vraag of dat je echt verder helpt. Als je samen, als keten, echt verder wil komen, denk ik dat je dat beter in kleine stapjes kunt doen. De Circulaire Impactladder van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is daar een mooi voorbeeld van.”

Met de Circulaire Impactladder kan woningbouw scoren op maximaal hergebruik en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot

Met de Circulaire Impactladder kan woningbouw scoren op maximaal hergebruik en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Met de Circulaire Impactladder kan woningbouw scoren op maximaal hergebruik en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Als er nieuwe materialen nodig zijn dan is de wens om deze zoveel mogelijk hernieuwbaar of biobased te laten zijn. De ladder is te gebruiken in alle fases van het ontwikkelproces en sluit goed aan bij landelijke ontwikkelingen zoals Platform CB’23, de Citydeal en Het Nieuwe Normaal. 

Beklimming in kleine stapjes

Van Doorn haakt daar graag op in. “Gestapelde ambities houdt in dat ze of niet verenigbaar zijn of te hoog of te vroeg gesteld zijn. We zijn nog bezig met het inrichten van een basiskamp. Dat is nodig om dezelfde taal te spreken, maar ook om prestaties te onderbouwen. Als dat lukt, kun je je richten op tussenkampen of doelen zoals 50 procent circulair in 2030. Dat is al een heftige opgave als we nog bezig zijn om het basiskamp in te richten. Een beklimming van een berg doe je in kleine stapjes, dus het is goed om nu al te kijken wat je kunt doen en bereiken, zolang het maar past binnen de financiële kaders en de betaalbaarheid die nu vaak gekoppeld worden aan woningopgaves.” 

Lees hier het hele interview met Paul en Martijn over hoe zij het basiskamp en de klim zien en elkaar kunnen helpen om hun doelen te bereiken in de eerste editie van het magazine conceptueel circulair bouwen van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR). Een nieuw digitaal magazine vol met artikelen over circulair en conceptueel bouwen. Binnen de GMR wordt hard gewerkt aan het versnellen en opschalen van de transitie naar toekomstbestendig bouwen.