Groene samenwerking Yuverta-studenten en Giesbers

Groene samenwerking Yuverta-studenten en Giesbers

Wat een leuke samenwerking met de studenten Hovenier van het tweede leerjaar van Yuverta! Voor ons woningbouwproject in Vlijmen – Morgenstond – hebben we hen gevraagd mee te denken over het duurzaam inrichten van tuinen; hoe kunnen wij de groene ruimte meer betrekken en zo meer aandacht aan biodiversiteit en ecologie in dit gebied geven.

Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Hiermee creëren wij meerwaarde voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners.

De mbo-studenten Hovenier van Yuverta hebben de afgelopen weken het gebied in kaart gebracht en een bodemonderzoek uitgevoerd. Per tweetal hebben zij vervolgens een Tuinkompas gemaakt voor een fictieve doelgroep/bewoner op een specifieke kavel van Morgenstond, dat zij afgelopen week bij ons op kantoor presenteerden aan alle collega’s. De studenten hebben ons meegegeven hoe belangrijk het is om naar de bodem én naar de weidse omgeving te kijken om beter in te kunnen schatten welke planten goed in de tuinen gedijen en welke insecten en dieren zich hier mogelijk ook thuis zullen voelen. De uitwerkingen werden door collega’s beoordeeld op verschillende relevante thema’s zoals klimaatadaptatie (onder meer het tegengaan van wateroverlast en hittestress), biodiversiteit en circulair materiaalgebruik. Super inspirerend en leuk, die interactie met de studenten! Bedankt iedereen!