Circulair bouwen is nog lang niet rond

Circulair bouwen is nog lang niet rond

Toen Paul van Doorn, senior conceptontwikkelaar bij Giesbers, de opmerking hoorde ‘Het is tegenwoordig al snel circulair, hè?’ zette dat hem aan het denken. Want wanneer mag je iets circulair noemen? Dat lees je in zijn Expertpost, die hij schreef voor Duurzaam Gebouwd.

Kunnen we antwoord geven op de vraag wanneer je iets circulair mag noemen? Om te beginnen is er ‘The Circularity Gap Report’’ dat sinds 2019 jaarlijks wordt uitgebracht. De wereldwijde economie is maar zeer beperkt circulair, met een percentage dat al jaren schommelt rond de 9 procent en zelfs enigszins terugloopt. Gelukkig doen we het in Nederland met ruim 24 procent een stuk beter en worden we gezien als één van de koplopers in de wereld. Maar om nu te zeggen dat Nederland circulair is gaat wel erg ver. Tegelijkertijd wordt in hetzelfde rapport de bouw gezien als de sector met het grootste aandeel grondstofgebruik binnen de gehele Nederlandse economie. Hier valt dus het nodige te winnen.

De overheid heeft daarom bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verplicht gesteld. Bij de invoering op 1 januari 2018 gold voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 waarna deze op 1 juli 2021 voor nieuwe woningen (niet voor kantoren) is aangescherpt tot 0,8. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. Daarmee wordt de MPG gezien als instrument om de door de overheid beoogde transitie naar een circulaire bouweconomie te dienen. Als we de MPG van 1,0 zien als een nulmeting, dan dient deze in 2030 met 50% gereduceerd te zijn tot 0,5. Daarmee sluit deze ontwikkeling aan op de doelstellingen uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, met als uiteindelijk doel 100% circulair in 2050 en een MPG van 0,0.

Lees de hele Expertpost van Paul op de website of in het nieuwe digitale magazine Circulariteit van Duurzaam Gebouwd.