Bouw grootste archeologische schatkamer van Nederland start met bouwoffer

Bouw grootste archeologische schatkamer van Nederland start met bouwoffer

De goden speelden overal in het leven van de Romeinen een rol. Bij liefde, oorlog en goede oogsten bijvoorbeeld. Maar ook bij bouwen! Dus als je dan het grootste archeologische depot van Nederland aan het bouwen bent om de opgegraven stukken van de provincie en de gemeente Nijmegen te beschermen tegen de tand des tijds, dan kan het geen kwaad een beetje hulp te vragen. Archeologen, medewerkers van gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Valkhof Museum en ons projectteam brachten daarom gisteren bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 een op de Romeinse goden geïnspireerd bouwoffer. Voor een voorspoedige bouw.

De bouw van het nieuwe archeologisch depot Nijmegen en Gelderland is daarmee officieel van start gegaan. Aan het bestaande archeologisch depot van de gemeente Nijmegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg wordt nieuwbouw toegevoegd. De bodemschatten van de stad Nijmegen en provincie Gelderland krijgen door het onderbrengen in een toekomstbestendig gezamenlijk depot de aandacht die ze verdienen. Daarmee ontstaat de grootste archeologische schatkamer van Nederland: het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland.

Bouwoffer voor voorspoedige bouw

Al vanaf de prehistorie, maar vooral vanaf de Romeinse tijd, is het gebruik bekend om bij de bouw of in ingebruikname van een huis of ander bouwwerk een bouwoffer te brengen om de goden gunstig te stemmen. Het fenomeen van een bouwoffer – door archeologen ook wel bouwdepot genoemd – is aangegrepen om de start van de nieuwbouw te markeren. Verschillende voorwerpen zijn gistermiddag in een kuil geplaatst, waaronder een 3D schaalmodel en een 20e-eeuwse blauwe kom, die verwijst naar een bijzondere glazen blauwe kom die in de buurt bij archeologisch onderzoek is aangetroffen. Een munt uit 2023 helpt toekomstig archeologen bij de datering. Zo eren we de rituelen van de bouwers uit het verleden.

Flexibel en adaptief gebouw

Het depot is niet alleen een belangrijke bewaarplaats, maar ook de thuishaven voor diverse gebruikers van wie de werkprocessen door het gebouw optimaal ondersteund moeten worden in een aantrekkelijk en comfortabel werkklimaat. Het vernieuwde depot wordt dan ook een flexibel gebouw dat zich kan aanpassen aan de veranderende werkzaamheden van de gebruikers en groeiprognoses van de organisaties.

De uitbreiding wordt zo uitgevoerd dat de werkprocessen in het bestaande depot doorgang kunnen vinden en oud- en nieuwbouw uiteindelijk als één depot kunnen functioneren.

Verrassende oplossing die past bij complexe vraag

Als integrale ontwikkelende bouwer is het ons gelukt binnen budget dit verhaal sluitend te maken voor opdrachtgevers gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Een complexe vraag waarvoor wij, in samenwerking met onze partners – architect diederendirrix die verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouwfysisch adviseur Peutz, Bouwtechnisch Ingenieursbureau Croes en installateur Bink – een passende oplossing hebben gevonden die de gemeente en provincie positief verrast heeft. Door vergaand inzicht verkregen te hebben in de vraag en de behoefte van onze opdrachtgevers, de waarde van het depot op die plek, de pioniersrol die het in gebiedsontwikkeling Winkelsteeg gaat spelen en de financiële haalbaarheid van het geheel hebben we het oorspronkelijke, functionele ontwerp geoptimaliseerd en er beleving aan meegegeven. De bodemschatten uit de lange geschiedenis van de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland krijgen op deze manier de aandacht die ze verdienen.

Als alles volgens planning verloopt, zal het uitgebreide, duurzame en toekomstbestendige depot er tegen de zomer van 2024 staan.