Bedrijfsbezoek aan houtfabriek versterkt duurzame samenwerking

Bedrijfsbezoek aan houtfabriek versterkt duurzame samenwerking

De bewustwording van de voordelen van bouwen in hout voor mens en milieu wordt steeds groter. Afgelopen jaren hebben wij onze kennis en ervaring op dit gebied steeds verder uitgebreid. In het kader hiervan bracht een delegatie van betrokken collega’s onlangs, samen met onze projectpartner, een bezoek aan de houtleverancier. Op dit moment bouwen wij appartementencomplex Casa Vita in Pijnacker; een project met een hoge duurzaamheidsambitie en oog voor de meerwaarde van ontwikkelen en bouwen in hout ten opzichte van traditioneel beton.

Bij Casa Vita is voor hout een belangrijke rol weggelegd. Een deel van het hout dat wij hier gebruiken komt uit duurzaam beheerde bossen in Oostenrijk. In de fabriek van onze leverancier wordt het hout verwerkt tot massief houten wanden en vloeren van CLT (Cross Laminated Timber ofwel kruislaaghout).

Weinig negatieve impact op het milieu

Bouwen in hout wordt steeds populairder. Omdat hout een natuurlijk materiaal is dat oneindig beschikbaar is en goed past in ons streven naar een meer duurzame, circulaire wijze van ontwikkelen en bouwen.

Hout is een eeuwenoud bouwmateriaal en tegelijk dé innovatie in duurzaam en circulair bouwen. Hout is herbruikbaar in de toekomst, het ademt, leeft en voelt warm aan, geeft veel sfeer en is goed voor mensen met allergieën. Eigenschappen die het comfort en daarmee het woongenot ten goede komen. Hout stoot geen CO2 uit, maar slaat CO2 juist op natuurlijke wijze op; wist je dat 1 ton hout 1,9 ton CO2 opneemt? En dat in hout 500 kg koolstof opgeslagen is? Hierdoor biedt hout automatisch een actieve klimaatbescherming. Bovendien kunnen we concluderen dat er geen ander bouwmateriaal geproduceerd, verwerkt en gebruikt wordt met zo weinig negatieve impact op het milieu.

Partnerships, samenwerking en ambities

Het gezelschap bezocht verschillende vestigingen. Daarnaast spraken ze met elkaar over partnerships, samenwerking en ambities. Het was een waardevol bezoek, zowel in het belang van kennisdeling als het versterken van de samenwerking met deze projectpartners.

‘Onze’ vijf SDG’s

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn een leidraad geweest bij het formuleren van ons MVO-beleid. Wij hebben er als organisatie vijf omarmd en vertaald naar onze organisatie en projecten. Vijf duurzame doelen waarmee we de meeste impact kunnen maken binnen ons werkveld: Duurzame en betaalbare energie (SDG 7), Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie, SDG 12), Klimaatadaptatie (SDG 13) en het Versterken en behouden van biodiversiteit (SDG 15). En als vijfde de inzet van partnerschappen om onze doelstellingen te bereiken (SDG 17), waarvan dit bedrijfsbezoek een voorbeeld is. In de transitie naar een circulaire (bouw)economie hebben we immers elkaar nodig. Samen kunnen we stappen zetten, impact maken met oog voor elkaar en de omgeving waarin wij leven en werken. Zo dragen we op onze manier bij aan een mooiere, leefbare toekomst, voor ons en de generaties die na ons komen.