Week van de Circulaire Economie

Week van de Circulaire Economie

Deze week is het weer de jaarlijkse, landelijke Week van de Circulaire Economie. Begonnen als een kleinschalig initiatief en in 5 jaar uitgegroeid tot een landelijk bekend fenomeen met ruim 100 evenementen door heel Nederland. Een mooie ontwikkeling! Is circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

Regionale samenwerking en verbinding nodig

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, wat alle partijen, zowel publiek als privaat, samen moeten gaan omarmen. Dit vraagt ons inziens om regionale samenwerking en verbinding om verstandige besluiten te kunnen nemen als het gaat om toekomstbestendigheid, verantwoorde, duurzame bedrijfshuisvesting en om arbeidspotentieel aan te trekken en te behouden door aantrekkelijk werkgeverschap.

Anticiperen op veranderende wereld

De wereld om ons heen is continu in beweging, veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Daar moeten wij op reageren, maar beter nog anticiperen. De insteek van Giesbers is dan ook om vroegtijdig mee te denken over huisvestingsvraagstukken. We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk, ook die van onszelf, met het beste, meest duurzame antwoord te komen.

Is circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

De transitie naar een circulaire (bouw)economie bevindt zich nog in een vroeg stadium. Dit betekent dat met pilotprojecten aangetoond moet worden wat al kan. De lessen die hieruit getrokken worden zijn de opmaat tot de volgende fasen van deze transitie. Is circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid vroegen wij ons af. Lees meer over onze visie hierop.