‘Slim’ en gezond schoolgebouw voor OBC Elst

‘Slim’ en gezond schoolgebouw voor OBC Elst

Het Over Betuwe College (OBC) in Elst vervangt haar huidige huisvesting door een nieuw schoolgebouw. Dé plek waar leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat gaan wij ook doen. Het beste uit onszelf halen om een mooi, duurzaam schoolgebouw voor hen te realiseren. De aannemingsovereenkomst is getekend en in augustus gaan we aan de slag.

Wij hebben inmiddels verschillende schoolgebouwen ontwikkeld en gebouwd; voor lagere scholen, middelbare scholen tot mbo- en hbo-opleidingen. Alle scholen hadden uiteraard hun eigen specifieke wensen maar ook allemaal hetzelfde doel: een gebouw creëren waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen. Waar je geconcentreerd kunt werken, veel (dag)licht en ruimte hebt en het beste uit jezelf haalt doordat je letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgt. Op een ‘frisse’ school waar het binnenklimaat positief bijdraagt aan leer- en werkprestaties. 

In bouwteam

OBC Elst is nu gevestigd in twee gebouwen uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sluiten niet meer aan bij het hedendaagse onderwijs. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantal. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid. Zij heeft de bouw van de school voorbereid; OBC Elst zelf is betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw. Samen met installateur Unica is Giesbers in bouwteam betrokken bij het ontwerp.

Gezond, duurzaam én slim schoolgebouw

OBC Elst heeft de ambitie om zich te profileren als gezonde en duurzame school en wil een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) realiseren volgens de principes van ‘Frisse Scholen B’. Andere wensen die zij ons mee hebben gegeven zijn een onderhoudsarm ontwerp en efficiënt (her)gebruik van water. Een flexibel gebouw dat aan te passen is aan groei of krimp, een zo laag mogelijke MPG-score heeft en een ‘slim gebouw’ wordt met gebruik van slimme systemen op basis van hoogstaande technologie. Tevens is er op gelet dat het kleinschalige en persoonlijke karakter van de school behouden blijft. Als alles volgens planning verloopt, wordt het nieuwe schoolgebouw in het najaar van 2021 opgeleverd.