Het Nieuwe A

Een dynamische wijk

Malburgen-West ligt naast groene uiterwaarden en het natuurgebied Meinerswijk aan de zuidkant van Arnhem. Er is sprake van sloop en nieuwbouw. Hoogbouw heeft plaats gemaakt voor laagbouw en een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook het openbare gebied wordt opnieuw ingericht. De wijk krijgt meer groen waarmee het oorspronkelijke tuinwijkkarakter in ere wordt hersteld. De wijk ondergaat hiermee een ware metamorfose en Het Nieuwe A is een van de laatste fasen in deze gebiedsontwikkeling.

Meer verscheidenheid in woningtypen en leefstijlen

In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem realiseerde Giesbers al eerder 31 koopwoningen en 25 sociale huurappartementen. Eind 2015 hebben Bouwinvest, namens het Bouwinvest Residential Fund, en Giesbers een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van 48 vrije sector huurwoningen in de 2e fase van Het Nieuwe A. De koop is tot stand gekomen op basis van een constructieve samenwerking met woonstichting Volkshuisvesting Arnhem en makelaar Strijbosch Thunnissen uit Arnhem. De ruime eengezinswoningen, variërend in grootte van 120 tot 140 m2, beschikken over een hoogwaardige afwerking en een ruime achtertuin. Daarbij zijn de woningen zeer duurzaam en worden ze met een EPC-score van 0 energieneutraal opgeleverd.

“Eengezinswoningen in het middeldure vrije sector huursegment zijn relatief schaars op de Arnhemse woningmarkt. We voorzien daarnaast in de komende jaren een groter woningtekort vanwege de verwachtte huishoudensgroei. De projecten voldoen aan de gewenste kwaliteit en zijn daarom zeer welkom in het fonds” aldus Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen bij Bouwinvest.

Allereerst zijn de buitenranden gerealiseerd, in totaal 29 vrije sector huurwoningen. De woningen gelegen aan het park krijgen hierbij een bijzondere invulling door het toepassen van zonnepanelen in de gevel waardoor niet alleen een goede aansluiting ontstaat met de bestaande parkwoningen maar ook duurzaamheid zichtbaar wordt gemaakt. Aansluitend aan de oplevering van deze  woningen zijn de overige 19 vrije sector huurwoningen en 15 koopwoningen ontwikkeld en gerealiseerd in het tussen de buitenranden gelegen middengebied.

De nieuwe huur- en koopwoningen huisvesten Malburgers én nieuwe bewoners. Meer verscheidenheid in woningtypen en leefstijlen brengt de wijk nieuwe dynamiek en nieuwe gezamenlijke activiteiten.

Nieuwsberichten

01-11-2018 Start bouw Het Nieuwe A feestelijk ingeluid
19-01-2018 Website Wonen in Het Nieuwe A online!
11-04-2018 Succesvolle start verkoop Het Nieuwe A
28-03-2018 Inloopavond Het Nieuwe A fase 2
01-03-2018 29 vrije sector huurwoningen Het Nieuwe A opgeleverd

Opdrachtgever
  • Volkshuisvesting Arnhem
  • Bouwinvest
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw