Giesbers beklimt Veiligheidsladder

Giesbers beklimt Veiligheidsladder

Veilig werken is van groot belang. We willen immers allemaal ’s avonds gezond weer thuiskomen. Giesbers streeft ernaar de veiligheid continu te verbeteren en faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Én we willen oprechte bewustwording ontwikkelen bij onszelf, onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en de bouwbranche. Onze continue aandacht hiervoor heeft nu ook geleid tot een certificering volgens de Veiligheidsladder!

Bewustzijn eigen bijdrage aan veiligheid

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. En biedt kaders voor verbetering in de veiligheidscultuur en gedrag. Een essentieel onderdeel is het creëren van bewustzijn in alle lagen van de organisatie dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren. De Veiligheidsladder richt zich dus op houding, gedrag en cultuur.

“Het gemeenschappelijke gedrag van alle projectbetrokkenen, zowel in- als extern, zorgt voor de veiligheidscultuur op een project. Door veiligheid op elk moment bespreekbaar te maken, werken we samen aan de bewustwording en het belang van veilig en gezond werken.”
Wilfred Janssen, KAM-Coördinator en Hogere Veiligheidskundige bij Giesbers

Veilig werken doe je met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze organisatie maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners aandacht is voor en open gesproken kan worden over veiligheid. En dat er geluisterd wordt naar medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat door een beter veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk zal verbeteren. Daarom bespreken we met elkaar waarom we veilig willen werken en hoe. Dat doen we niet alleen bij interne besprekingen met collega’s, maar ook bij externe gesprekken zoals inkoop, project-start-ups en projectafstemming met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers. We gebruiken de veiligheidsvoorzieningen en werken niet als het onveilig is.

Een hoog veiligheidsbewustzijn maakt ook deel uit van onze kernwaarden rondom veiligheid:

  • Aandacht: veiligheid gaat voor alles
  • Betrokkenheid: we zijn betrokken bij elkaars veiligheid
  • Vertrouwen: we durven met elkaar (on)veiligheid bespreekbaar te maken
  • Transparantie: we zijn open en transparant over veiligheid
  • Passie: we denken vanuit passie in verbeteringen
  • Samenwerken: werken aan veiligheid doen we samen

Veilig werken doen we met elkaar, in de hele keten!

Gecertificeerd volgens Veiligheidsladder én ISO 45001

We zijn blij met het bereiken van Trede 2 van de Veiligheidsladder! En streven naar het bereiken van Trede 3 in 2022. Naast de Veiligheidsladder is Giesbers ook ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) gecertificeerd. Hiermee wordt aangegeven dat wij aandacht hebben voor de gezondheid en het veilig kunnen werken van onze medewerkers; gevaren en risico’s worden geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.