Gebiedsontwikkeling.nu: wonen aan een ecologische verbindingszone

Gebiedsontwikkeling.nu: wonen aan een ecologische verbindingszone

Deze week verscheen op Gebiedsontwikkeling.nu, een initiatief van SKG, een artikel over het wonen aan een ecologische verbindingszone in ons woningbouwproject Westrik. Dit naar aanleiding van het winnen van de Publieksprijs SKG Award voor deze duurzame gebiedsontwikkeling door ons eind vorig jaar. Westrik is een buurtschap waarin de groenstructuur de drager is van versterking van ecologische waarden. Een prijs waar we trots op en blij mee zijn; we zien het winnen hiervan namelijk als podium voor verdere verduurzaming.

Duurzaamheid is namelijk meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Samen met onze partners hebben we een stap verder gedacht, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Westrik. Een belangrijk gegeven bij deze ontwikkeling.

Het streven een zo duurzaam mogelijke wijk te realiseren, bood ons ook een manier om Westrik op een onderscheidende manier in de markt te zetten. “We hebben de ecologische verbindingszone bijvoorbeeld in een deel van de wijk ook breder gemaakt dan gevraagd was en het geluidsscherm is niet alleen circulair gebouwd, maar ook vergroend, waardoor we de ecologische verbindingszone verticaal hebben doorgetrokken. Een begroeid geluidsscherm levert een mooier uitzicht op voor de bewoners en het groen is afgestemd op de wensen van insecten en vogels.” Bovendien zijn de woningen op ‘eilanden’ gesitueerd die door groen worden omzoomd. Lees hier het hele artikel.