Zorgwoningen De Wehme

Comfortabel wonen in een passief-huis

Op het terrein van verzorgingshuis De Wehme in Vorden hebben we 12 zorgwoningen gebouwd. Opdrachtgever ProWonen heeft in dit project nauw samengewerkt met Zorginstelling Sensire. De woningen zijn bedoeld voor bewoners die eerst in het verzorgingshuis woonden.

‘Passief-huis’

De woningen zijn gebouwd volgens het concept ‘passief huis’. Hierin zijn de warmteverliezen tot een minimum gereduceerd door een optimalisatie van de isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve warmtewinsten uit de bodem en via de zon. Er heerst een aangenaam binnenklimaat gedurende zomer en winter, zonder een conventioneel warmtesysteem. Er zijn al heel veel beproefde concepten gerealiseerd. Zo zijn er in Duitsland al ruim 10.000 passief-huizen gebouwd en hebben ook België, Zwitserland en Zweden hier veel ervaring mee. Dit concept opent nieuwe perspectieven voor meer toekomstgericht, energiezuinig ontwerpen en bouwen.

Comfort en gezondheid

Het passief-huis heeft een zeer goed geïsoleerde en kierdichte schil, zodat er zo weinig mogelijk koudestralende oppervlaktes zijn en geen tochtverschijnselen voorkomen. Er heerst een constante en gelijkmatige binnentemperatuur. De afwezigheid van traditionele radiatoren schept ook nog eens extra ruimte. De voortdurende toevoer van gefilterde en verse ventilatielucht én een goede isolatie en kierdichting zorgen ervoor dat vocht, schimmels, pollen en insecten geen kans krijgen.

Rendabel

De resterende warmtebehoefte is zo gering dat er geen conventioneel verwarmingssysteem nodig is. Met deze besparing kan de optimalisatie van bouwkundige elementen en het hoogefficiënte ventilatiesysteem worden gefinancierd. Passief-huisbewoners hoeven zich geen zorgen te maken over stijgende energiekosten gedurende de hele levensduur van de woning.

Vergaande energiebesparing

Door de vergaande energiebesparing is de afhankelijkheid van fossiele brandstof zeer beperkt. Niet alleen het energieverbruik voor verwarming maar ook het totale primaire energiegebruik per huishouden blijft begrensd tot max. 120 kWh/m2 per jaar. Dit betekent minimaal 54% minder CO2-uitstoot ten opzichte van een standaard nieuwbouwwoning.

Architect
  • Stuyt Architecten
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • ProWonen
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw