Woonzorgcentrum De Regt

Technologische innovatie en sociale meerwaarde

De werkzaamheden voor Woonzorgcomplex De Regt bestonden uit het slopen van enkele bestaande gebouwen, nieuwbouw van twee gebouwen en renovatie van een bestaand gebouw. Het complex omvat huurappartementen en groepswoningen voor dementerenden, negen somatische zorgplaatsen, een dagbehandelcentrum en ruimtes voor zorggerelateerde voorzieningen.

Snelheid, ervaring en out-of-the-box denken

Bij traditioneel georganiseerde aanbestedingsprojecten als dit komt het bouwbedrijf relatief laat in beeld. Dan zijn snelheid, ervaring en out-of-the-box denken belangrijk. Onze kwaliteitsbewuste en procesmatige manier van werken en de proactieve wijze waarop we met de opdrachtgever meedenken, leverden zowel technologische als sociale innovatie op. Samen met de opdrachtgever en gebruikers is gezocht naar een optimum op het gebied van moderne domotica. Dit resulteerde in een video-intercominstallatie die modulair uit te breiden is, met onder meer personenalarmering en -detectie op allerlei niveaus. Het bouwproces was opgesplitst in een aantal fasen, zodanig dat de bedrijfsvoering door kon gaan en de bewoners niet tijdelijk naar een andere locatie hoefden te verhuizen.

Architect
  • Oomen Architecten
Opdrachtgever
  • Woningstichting Laarbeek
Oplevering
  • 2012
Overige partijen
  • Stichting Zorgboog
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw
  • Nieuwbouw Transformatie & Renovatie
Start
  • 2010