Studentenwoningen Rijnveste

Flexibiliteit in woningtypologie als antwoord op veranderende huisvestingsvraag

Studentenhuisvester Idealis wilde een duurzaam complex dat onderdak kon bieden aan 345 studenten. En dat hebben wij voor hen gerealiseerd; Rijnveste in Wageningen. Flexibiliteit in woningtypologie is een elementaire, duurzame tool om in te kunnen spelen op een veranderende huisvestingsvraag. Idealis kan de woningen later ook voor andere doelgroepen inzetten. Studenten kunnen kiezen uit verschillende typen huisvesting: met meerderen in één woning met gezamenlijke faciliteiten of zelfstandig in een één-, twee- of driekamerappartement.

Eerste windmolen van Wageningen

Vanuit de ambitie om de huisvesting op ondernemende wijze, tegen zo laag mogelijke integrale investerings- en exploitatiekosten, te realiseren, zijn duurzaamheidsaspecten, onderhoud en stichtingskosten zorgvuldig afgewogen. Volgens de principes van Trias Energetica hebben we voor een energiezuinig ontwerp gezorgd. Daarmee kwamen we tegemoet aan de ambitie van Idealis op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het gebruik van duurzame materialen levert energielabel A++ op. Elke wooneenheid heeft een zonnecollector voor de opwarming van tapwater. Het hoogste bouwblok van Rijnveste heeft zelfs de eerste windmolen van Wageningen! Met de hiermee opgewekte energie worden de gemeenschappelijke ruimtes verlicht.

Hoge luchtdichtheids- en geluidsisolatie-eisen

Met de keuze voor mortelschroefpalen konden we de overlast voor de omgeving sterk beperken. Door toepassing van prefab betonskelet kon voldaan worden aan de hoge luchtdichtheids- en geluidsisolatie-eisen en kon de bouwtijd aanzienlijk verkort worden. In juni 2013 werd Rijnveste feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Michiel Uitdehaag. Lees meer over Rijnveste in ons artikel in Stedenbouw.

Architect
  • MIX architectuur
Opdrachtgever
  • Idealis
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw