Sperwerstraat

Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting

Koopwoningen zouden er komen. Maar in het Waterkwartier in Nijmegen op het voormalig Hartmannterrein is een veel gedifferentieerder woonaanbod gekomen. Met huurappartementen en koopwoningen, zorgeenheden, woonruimte voor dementerende ouderen en hun partner én huisvesting voor studenten. Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe je samen in goed overleg tot verrassende uitkomsten kunt komen. Door je in te leven in waar de belangen van anderen gelijk opgaan met die van jou. Het leidde tot oplossingen die ook door de buurt gedragen werden.

Deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kent een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. Giesbers kocht het voormalig Hartmann-terrein in het Waterkwartier en bracht een aantal marktpartijen bij elkaar: de wooncorporaties Talis en Portaal, studentenhuisvester SSHN en zorginstelling ZZG. Het samenspel tussen deze partijen en een uniek plan van aanpak resulteerden in een hoogwaardige invulling van de woonbehoefte van heel uiteenlopende bewonersgroepen.

Interessante puzzel

We waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw. Het was een interessante puzzel om een plan te ontwikkelen waarin de (uiteenlopende) belangen van de betrokkenen – gemeente, opdrachtgevers, buurtbewoners en toekomstige huurders – alle zo goed mogelijk gediend werden. De openheid waarmee we zaken afstemden werd door de partners zeer positief ervaren.

“Zo’n complex project als de Sperwerstraat. Daar hebben ze zowel als bouwer als ontwikkelaar toch wel een huzarenstukje geleverd. Dat had nooit gekund als ook maar één partij het idee had gehad dat-ie tegen de ander werd uitgespeeld.”
André Otemann, Projectmanager ZZG zorggroep

BuurtBouwgroep

De plan besloeg een groot en centraal gebied in de wijk. Om draagvlak te creëren in de buurt hebben we een speciale BuurtBouwgroep opgericht, waarin de plannen met de buurt besproken werden. Door in de ontwikkeling rekening te houden met de ideeën en belangen van de buurtbewoners, hebben we weerstand en bezwaren tegen het plan kunnen voorkomen.

“Goed georganiseerd. Een ‘schone’ bouw. Een slimme methodiek die tijdwinst opleverde. En er werd uitstekend met de buurt omgegaan.”
Kees Stunnenberg, Directeur/Bestuurder SSHN

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid werd een EPC behaald van 0,6 bij een wettelijke norm van 0,8 door onder andere PV-panelen en een collectieve WKK-installatie voor drie woonblokken toe te passen.

“Bedankt voor de goede samenwerking en de kans om samen met bewoners een kunstwerk te laten ontstaan. We zijn als wijk heel gelukkig met hoe het proces is aangepakt. Van alle kanten hoor je complimenten voor jullie werkwijze.”
Carla Dijs, Kunstenares

Lees meer over de voorgeschiedenis, planvorming en onze aanpak bij dit unieke project in onderstaande brochure.

Architect
  • Geesink Weusten – Arnhem
Branches
  • Zorg & Welzijn
  • Wonen
Opdrachtgever
  • SSHN, Portaal, Talis
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Gebiedsontwikkeling