Ônder Onnes

Strakke architectuur en weelderig groen

Bij de ontwikkeling van deze locatie aan de Hatertseweg in Nijmegen zijn we betrokken als ontwikkelaar en bouwteampartner. Gedurende de gefaseerde ontwikkeling veranderde de marktsituatie. Hiermee ontstond er een gewijzigd risicoprofiel voor de opdrachtgever en daarmee een ander ambitieniveau. Met Dit is wonen kon flexibel ingespeeld worden op deze wijzigingen.

Vitale woonomgeving

De locatie bood een unieke kans: een vitale woonomgeving met een mix van mensen, woningen, koop en huur, voor jong en oud, samen of alleen. De stedenbouwkundige vorm van Ônder Onnes is afgestemd op de omgeving. Het hoogteverschil in het terrein en de wens om geluidshinder van het wegverkeer in de nabije omgeving te minimaliseren, zijn mede bepalend geweest voor de opzet en architectuur.

Balans tussen leefbaarheid en duurzame investering

Niet alleen de haalbaarheid en maakbaarheid, maar vooral ook de juiste vertaling van de vraag naar een product is kenmerkend voor de aanpak van dit project. In de zoektocht om aan verschillende wensen en eisen tegemoet te komen hebben we oplossingen gevonden die geresulteerd hebben in een mooie balans tussen leefbaarheid en duurzame investering. Deze balans geldt zowel voor de woningen op zich als voor de gehele wijk. Ten opzichte van de in het Bouwbesluit gestelde ambitie van 6,0 behaalden wij een GPR-score van 7.

Dit is wonen

In dit project van totaal 240 woningen, dat in fasen is ontwikkeld en gerealiseerd, zijn diverse woonprogramma’s opgenomen: woningen en appartementen voor zowel sociale huur als voor verkoop en commerciële huur. Als gevolg van veranderende marktomstandigheden is het programma enkele keren aangepast tijdens de ontwikkeling, bijvoorbeeld van koopwoningen naar commerciële huurwoningen. Met Dit is wonen is een dergelijke aanpassing geen probleem, immers de basis van de woningen blijft hetzelfde. Met de ‘menukaart’ kan de woning opnieuw gemodelleerd worden conform de gewijzigde ambities en/of doelgroepen, zonder dat een complete herontwikkeling nodig is.

Ambities geluidsisolatie en architectuur

In dit project waren met name de ambities op het gebied van geluidsisolatie en architectuur interessant. Het terrein kent een hoogteverschil van 4 meter. In het ontwerp is ervoor gekozen de rijwoningen steeds per stuk in hoogte te laten verspringen. Dit bood mogelijkheden om voor iedere woning keuze te bieden in de gevelsteen en de positie van de ramen. De variatie in architectuur in dit project toont goed aan dat het toepassen van een basiswoning niet hoeft te betekenen dat alle woningen er hetzelfde uitzien. Ten behoeve van de geluidsisolatie is een architectonische oplossing gekozen met fraaie balkonschermen. Deze vormgeving komt terug in de luifels van de woningen.

Architect
  • Vera Yanovshtchinsky Architecten
Opdrachtgever
  • Standvast Wonen
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw