NOM-woningen ’t Haegendal

Energiezuinig wonen met lagere woonlasten

Landelijke regelgeving koerst erop aan dat alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn. De 15 Nul-Op-De-Meter woningen in ’t Haegendal voldoen bij oplevering al ruimschoots aan die norm. In een heerlijk rustige omgeving die rijk is aan natuur, geschiedenis, cultuur en winkels is een duurzaam nieuwbouwplan verrezen: ‘t Haegendal. Giesbers ontwikkelde en realiseerde hier 14 tweekappers en 1 vrijstaande woning.

Energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen

Je leest er veel over: Nul-Op-De-Meter woningen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Bij NOM-woningen, zoals deze 15 in Renkum, maken wij gebruik van slimme, duurzame ontwerpen en bewezen technische oplossingen die ervoor zorgen dat bewoners lagere energiekosten en dus lagere woonlasten hebben. Zo’n woning wekt namelijk evenveel (of meer) energie op als nodig is voor de woning en het huishouden. Dit wordt onder meer bereikt door een zeer goede isolatie en hoge kierdichtheid, zonnepanelen op het dak, een ventilatiesysteem waarbij warmte wordt teruggewonnen, warmtepompen en vloerverwarming waardoor een comfortabele woning ontstaat. Ook wordt de afvoer van hemelwater losgekoppeld van het rioolstelsel, waardoor dit water niet verdwijnt maar op eigen terrein kan wegzakken of hergebruikt wordt. Door al deze maatregelen dragen de NOM-woningen bij aan de reductie van de CO2- footprint, dat wil zeggen de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten.

Comfort en gezondheid centraal

Een onderscheidend woonconcept omdat deze in de eerste plaats ontwikkeld is vanuit de woonbeleving van de consument, om er daarna pas de techniek aan toe te voegen. Comfort en gezondheid van de bewoners staan centraal.

Duurzame gemeente

Dit duurzame project sluit aan bij de gemeentelijke ambities. Renkum wil graag een duurzame gemeente zijn en heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. ’t Haegendal is een duurzaam project dat aansluit bij die ambitie. Ook stimuleert de gemeente haar inwoners om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen. Dat draagt niet alleen bij aan het realiseren van de klimaatdoelen, maar leidt ook tot verlaging van de energielasten.

Waarom wij Nul-Op-De-Meter woningen bouwen

Landelijke regelgeving koerst erop aan dat alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn. Dat betekent dat het energieverbruik zo ver mogelijk wordt teruggebracht door isolatie (met behoud van goede ventilatie) en dat de resterende vraag naar energie duurzaam wordt ingevuld. De Nul-Op-De-Meter woningen in ’t Haegendal voldoen bij oplevering al ruimschoots aan die norm.

Nieuwsberichten

11-02-2020 Bouw duurzame Nul-Op-De-Meter woningen Renkum gestart
15-11-2018 Verkoop NOM-woningen ’t Haegendal gestart

Architect
  • Bedaux de Brouwer Architecten
Opdrachtgever
  • Eigen ontwikkeling
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw