Informatie omwonenden Heeren van Werkhoven

Bouwen in de buurt is communiceren met de buurt

Nabij de brink in het centrum van Werkhoven, op de voormalige bedrijfslocatie van het Loonwerkersbedrijf Van Impelen, gaan wij in totaal 20 grondgebonden eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen realiseren, Heeren van Werkhoven.

Omgevingscommunicatie

Bouwen in een bewoonde omgeving brengt extra uitdagingen met zich mee. Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met u als omwonenden. En houden u via deze pagina en onze nieuwsupdates op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want bouwen ín de buurt is communiceren mét de buurt.

Architect
  • Wolfs Architecten
Branches
  • Wonen
Opdrachtgever
  • Kalliste Woningbouwontwikkeling
Projectfase
  • In voorbereiding

Het laatste nieuws

Nog een kleine week, dan begint onze kerstvakantie. Namens het voltallige bouwteam wensen wij jou en de mensen om je heen

sfeervolle kerstdagen & een gezond en positief 2024!

De bouwplaats is gesloten van vrijdagmiddag 22 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024.
Maandag 8 januari 2024 hervatten wij onze werkzaamheden weer. In geval van calamiteiten kun je contact opnemen met 024 – 649 28 11.

Met vriendelijke groet,
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

De bouwvak zit er inmiddels op en we zijn alweer een paar weken aan de slag op de bouwplaats. 

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, hebben we vorige week in het bijzijn van de toekomstige bewoners de officiële handeling voor de start bouw van de Heeren van Werkhoven verricht. Met behulp van een oud-Hollandse houten heistelling sloegen enkele bewoners en de wethouder van gemeente Bunnik symbolisch de eerste paal. Daarna proostten zij met alle genodigden op een voorspoedige bouw en was er tijd om elkaar te leren kennen.

Te zien is dat we met de bouw eindelijk de lucht in gaan. Het beton casco van de eerste zeven koopwoningen is gereed. Nu kunnen we beginnen met het bouwen van de steigers, het metselen en het leggen van de kappen en dakpannen. Dit duurt tot ongeveer kerst. Aan het gemeenschappelijke achterpad ter hoogte van blok 1 bouwen we een smalle steiger op, die vrij blijft van het achterpad. Dit doen we uiteraard in overleg met de omwonenden zodat zij veilig gebruik van het pad kunnen blijven maken. Ook zijn we gestart met het blok van negen huurappartementen voor woningcorporatie Portaal.

Voordat we konden beginnen aan fase 2 (vijf woningen) hebben we nog een gedeelte van de bouwvak gebruikt om de archeologische werkzaamheden af te ronden. Drie van de vijf woningen zijn verkocht en een is onder optie. Voor de bouw hiervan zijn we deze week gestart met de funderingspalen en hebben we met de boorstelling de palen inmiddels in de grond gebracht. In de eerste helft van oktober gaan we de beton casco’s van de vijf woningen bouwen.

Tot zover deze update!

Met vriendelijke groet
Projectteam Heeren van Werkhoven

Eind deze week begint onze bouwvak en gaan wij er even tussenuit; genieten van onze zomervakantie en opladen voor de periode daarna. Maar niet voordat jullie van ons een update hebben gekregen over de voortgang.

Want tijdens onze vakantie zullen er nog enkele werkzaamheden plaatsvinden. Volgende week gaan we namelijk de huisaansluitingen op de riolering maken aan de Zwaanweg. Hiertoe zal een gedeelte van de Zwaanweg opgebroken moeten worden. Op donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli gaat onze partner Hooijer de verhardingen van de rijbaan verwijderen en voorbereidende werkzaamheden treffen. Maandag 24 juli tot en met uiterlijk vrijdag 4 augustus wordt de riolering aangelegd waarna ze de wegverharding weer herstellen. Tijdens deze werkzaamheden kunnen bewoners van de Zwaanweg met de auto helaas niet bij hun woning komen. Zij zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Inmiddels is ook het oude woonhuis aan de Heerenstraat gesloopt, vanaf maandag 24 juli starten we met de sanering van de grond. Mogelijk dat hier in de bouwvak ook nog archeologisch onderzoek gaat plaatsvinden.

Na onze vakantie gaat het drukker worden op de bouwplaats. Eind augustus beginnen we met de bouw van de eerste koopwoningen. Aansluitend volgt de bouw van de appartementen begin september.

Uiteraard houdt onze beveiliging een oogje in het zeil op momenten dat er geen werkzaamheden zijn, maar twee paar ogen zien meer dan één. Mocht je tijdens onze vakantie iets verdachts zien, neem dan contact op met 024 – 649 28 11. Bedankt voor je medewerking.

Het projectteam Heeren van Werkhoven wenst jullie een heerlijke zomer toe!

De temperaturen zijn zomers, voor ons prima ‘technisch weer’. Afgelopen weken zijn de nutspartijen volop aan het werk geweest met uitvoerende zaken rondom de aanleg van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden ronden zij eind volgende week af. Hopelijk heeft u hiervan niet te veel last gehad.

Op onze bouwplaats zijn we ondertussen bezig met de laatste handelingen voor het bouwrijp maken van het terrein. Firma Hooijer voert grond af en puin aan voor de aanleg van bouwwegen en parkeerplaatsen. Vanaf eind volgende week gaan we ons ketenpark plaatsen. Op het bouwterrein zelf zal dan de laatste grond worden afgevoerd, waarna we de bouwputten kunnen graven en in de week van 19 juni de boorstelling voor de boorpalen neerzetten.

En daarna kunnen we – na alle voorbereidende werkzaamheden – eindelijk echt gaan beginnen met de bouw. Vóór de bouwvak gaan we het betoncasco van blok A opbouwen. Voor de appartementen van blok B willen we dan ook de begane grondvloer hebben gelegd. Wat betreft fase 2 verloopt de verkoop ook goed. Drie van de vijf bouwnummers zijn verkocht. Hiervoor gaan we nog voor de bouwvak starten met de sloop, sanering en archeologie. Behalve het archeologisch onderzoek, dat ook nog in de bouwvak doorloopt, willen we deze werkzaamheden grotendeels voor de bouwvak afronden. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente en naaste buren.

Tot zover onze update!

Vóór de bouwvak, die 29 juli begint, geven we jullie nog een update over onze werkzaamheden die in en direct na de bouwvak (vanaf 21 augustus) zullen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Heeren van Werkhoven

De voorbereidingen voor de bouw van Heeren van Werkhoven zijn in volle gang. Afgelopen periode is de bestaande loods op de voormalige bedrijfslocatie circulair gesloopt door onze partner Hooijer Renkum om plaats te maken voor de woningen en appartementen die hier komen. Alle onderdelen van de loods, behalve de fundering, zijn gedemonteerd, genummerd, gesorteerd en afgevoerd. Een mooi voorbeeld van hergebruik, want de complete loods wordt elders in zijn geheel weer opgebouwd. Volgende week starten we met de eerste proefsleuven voor het archeologisch onderzoek.

Hou mij op de hoogte van dit project!