Meerhoven krijgt 56 unieke woningen van duurzaam kruislaaghout

Meerhoven krijgt 56 unieke woningen van duurzaam kruislaaghout

In de wijk Meerhoven in Eindhoven wordt een bijzonder woningbouwproject ontwikkeld: PUUR Wonen. De 56 woningen die hier komen zijn ook echt PUUR. De constructieve wanden, ook wel het ‘casco’ genoemd, zijn namelijk niet van beton, maar van massief hout. Dit Crossed Laminated Timber (CLT) oftewel kruislaaghout is zeer stevig en bovendien enorm duurzaam. Niet te verwarren met ‘houtskeletbouw’ dat bestaat uit holle wanden.

Dit project is ontstaan uit een samenwerking tussen Gemeente Eindhoven, Kalliste Woningbouwontwikkeling, Faam Architects, Edith Kolkman Stedenbouw&Landschap en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en is vorige week bekroond met de ondertekening van  een anterieure overeenkomt.

MPG-score als stuurmiddel om milieu-impact te beperken

Giesbers zet hoog in op bewustwording van de verborgen milieu-impact van bouwmaterialen. Maar vooral ook op hoe we deze milieu-impact kunnen beperken. Sinds 1 januari 2019 zijn we verplicht om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwprojecten de milieu-impact in beeld te brengen. Hiervoor dient de Milieu Prestatie Gebouw, afgekort MPG-score, te worden bepaald. De MPG-score laat zien hoeveel impact een woning of gebouw heeft op het milieu. Hoe lager de MPG-score, hoe minder het milieu wordt belast. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de MPG-score een mooi instrument is om als stuurmiddel te gebruiken en onze eigen ambities aan te toetsen. De overheid heeft aangekondigd de MPG te gaan inzetten om circulair bouwen te bevorderen door de milieuprestatie-eis aan te scherpen. De MPG-score is daarmee een mooi hulpmiddel geworden om de hogere duurzaamheidsdoelen van de overheid te gaan dienen. Inmiddels hebben wij ook een MPG-specialist in huis.

Biobased bouwen als circulaire strategie

Om de negatieve impact van bouwprojecten op het milieu zo veel mogelijk te beperken is bij deze ontwikkeling biobased bouwen als circulaire strategie het uitgangspunt geweest. Een strategie waarbij oneindige, meer biobased grondstoffen, worden toegepast. In dit geval veel hout en mede doordat dit eenvoudig losmaakbaar is het het meest circulaire bouwmateriaal. Bijkomend voordeel is dat hout tijdens het groeiproces CO2 opslaat daar waar bijvoorbeeld cement als belangrijke grondstof voor beton juist extreem veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Door dit als vertrekpunt te hanteren in het ontwerpproces is het gelukt om alle woningen uit te voeren met een draagconstructie van kruislaaghout. Het kruislaags verlijmd vurenhout heeft als basis een hernieuwbare en herbruikbare grondstof uit duurzaam geproduceerde bossen in Europa, voorzien van een PEFC-certificaat. Giesbers heeft zowel een FSC® als een PEFC Chain of Custody certificaat.

(Gezondheids)voordelen voor bewoners

Hout is een natuurlijk product waarin de mens zich prettig en comfortabel voelt blijkt uit diverse onderzoeken. Hout ademt en voelt als een warme deken, geeft veel sfeer en is goed voor mensen met allergieën. Het is dan ook comfortabel én gezond wonen in een huis van massief hout in plaats van beton of steen. Door een zeer goed vochtregulerend vermogen, waardoor de luchtvochtigheid altijd op een relatief constant en laag niveau blijft, en het feit dat de woningen geen CO2 uitstoten bieden ze een weldadige, pure en gezonde leefomgeving. Vanzelfsprekend zijn de woningen zeer energiezuinig en gasvrij. Daarnaast is een woning van hout gemakkelijk af te werken (te schilderen) maar ook onbehandeld erg mooi.

PUUR Wonen in een hoogwaardige groene (be)leefomgeving

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. De onbebouwde locatie tussen de Meerhovendreef en de Graslook in Eindhoven zal worden omgevormd tot een hoogwaardige groene (be)leefomgeving met duurzame woningbouw. Een toekomstbestendig plan met een uitgebreide rol voor het aanwezige riviertje de Rundgraaf in het gebied. Met natuurontwikkeling wordt de kwaliteit van het gebied versterkt van gecultiveerd grasland naar een natuurterrein met een variatie aan kruiden en natuurgrassen, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Meerhoven. De woningen worden in drie groepen in het natuurterrein en langs de Rundgraaf gebouwd.

Deze ruime aandacht voor landschappelijke inpassing door een groene en ecologische inbedding van de woningen is ook een belangrijk gegeven geweest bij de ontwikkeling van ons woningbouwproject Westrik aan de rand van Prinsenbeek dat vorig jaar bekroond werd met de SKG Award Publieksprijs.

Financieel bereikbaar voor een brede doelgroep

Een groot aandeel van de huizen wordt gerealiseerd in het middeldure segment vanaf € 285.000,- v.o.n., een wens van de gemeente om meer woningen financieel bereikbaar te maken (en te houden) voor kopers in Eindhoven. Met de ondertekening, op afstand via een internetverbinding, door Frank Kurcaba van gemeente Eindhoven en Jeroen Suijkerbuijk van Kalliste Woningbouwontwikkeling is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de 56 woningen. De verkoop start medio juni 2020.