Grootste kantoortransformatie buiten de Randstad van start

Grootste kantoortransformatie buiten de Randstad van start

25 november 2015 hebben SSHN en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen het startsein gegeven voor de grootste kantoortransformatie buiten de Randstad. Met het plaatsen van hun handafdruk in cement markeerden Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Josan Meijers, wethouder van de gemeente Arnhem Gerrie Elfrink en directeur-bestuurder van SSHN Kees Stunnenberg de eerste handeling. De tegel met handafdrukken krijgt straks een plek in de centrale hal van de vernieuwde toren.

Flexi­bel gebouwd

SSHN, de studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem, heeft het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat aan het Gildemeestersplein 1 in Arnhem aangekocht. In de toren, gelegen in de wijk Presikhaaf, gaat Giesbers wooneenheden voor 294 studenten realiseren. Het betreft de transformatie van een kantoorgebouw van ruim 14.000 m2 naar een woongebouw met studentenwooneenheden in verschillende woontypen: zelfstandige wooneenheden, groepswoningen en woonruimte voor mindervaliden. SSHN speelt hiermee in op de wens van de HAN en de gemeente Arnhem voor meer kwaliteit in het aanbod van studentenhuisvesting in Arnhem. SSHN en Giesbers hebben de ambitie om een duurzaam en kwalitatief onderscheidend gebouw te realiseren; er wordt flexi­bel gebouwd met een energielabel A+ en tegen lage overheadkosten. Dat is uitsluitend te realiseren door in dit in­tensieve traject nauw samen te werken voor het beste resultaat. Met de transformatie komt er een einde aan de jarenlange leegstand en krijgt het gebouw weer een eigentijdse uitstraling. Deze huisvestingsoplossing geeft ook een positieve impuls aan de wijk Presikhaaf en aan de positie van Arnhem als kennisstad. De transformatie duurt 12 maanden. SSHN verwacht dat studenten begin 2017 hun intrek kunnen nemen in het gebouw.

Ketensamenwerking en integrale aanpak

De zo nauw mogelijke samenwerking vanaf het allereerste begin tussen op­drachtgever SSHN en de ketenpartners Giesbers, Croes, Rollecate, DKC en Tibo-Veen biedt de beste kans op een vlot en ef­ficiënt verloop van het ontwerp- en bouw­traject. En ook een in kwalitatief opzicht optimaal eindresultaat: een strak geregis­seerd proces met een hoge omgevingssen­sitiviteit. Bij ketenintegratie gaat het om samenwerking, kennis delen en rekening houden met elkaar. Vertrou­wen en communicatie staan centraal. Voor dit traject is samen met alle ketenpartners in 3D-modellen (BIM-omgeving) het ontwerp uitgebreid doorgenomen en de plan­ningen nauwkeurig op elkaar afgestemd. Als iedereen weet wat ze kunnen verwachten, biedt dat vertrouwen en ontstaat een constructieve dialoog. Deze integrale aanpak zorgt voor het organiseren, verbinden, analyseren, verifiëren en valideren van de informatie van alle ketenpartners. De laatste uitgangspunten zijn altijd voor iedere projectpartner toegankelijk. Vanuit het BIM-model wordt ook de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gegenereerd.

Over SSHN

SSHN is studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem en staat voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting voor studerende jongeren. SSHN beheert 25 wooncomplexen en 80 stadspanden met in totaal ca. 6.500 wooneenheden. Sinds 2014 is SSHN actief in Arnhem met een tweetal complexen die verhuurd worden aan ruim 140 internationale studenten van de HAN. Studenten die kans willen maken op een woning aan het Gildemeestersplein, kunnen zich inschrijven als woningzoekende bij SSHN op www.sshn.nl.

Over Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Giesbers heeft in Arnhem al diverse oudere panden en wijken nieuw leven ingeblazen of een andere functie gegeven, zoals Arnhems Buiten, Saksen Weimar, de Römerselaan en de Bergstraat. Zo zijn waardevolle gebouwen behouden gebleven met als doel om niet alleen hun levensduur te verlengen, maar ze tevens te laten winnen aan functionaliteit en waarde. Daarnaast heeft Giesbers diverse studentenhuisvestingsprojecten op haar naam staan, zoals eerder voor SSHN de Orion aan de Sperwerstraat in Nijmegen en verder Rijnveste in Wageningen en studentenhuisvesting en zorgeenheden op Kenniscampus Ede.

Foto: Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Josan Meijers, wethouder van de gemeente Arnhem Gerrie Elfrink (l) en directeur-bestuurder van SSHN Kees Stunnenberg plaatsen vereeuwigen hun handafdruk.