Giesbers = Bewust Veilig

Giesbers = Bewust Veilig

Als Bewuste Bouwer staan wij voor veilig werken; voor onszelf én voor onze omgeving. Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten van de bouw. Eén dag per jaar staan we er extra bij stil, op de derde woensdag van maart, dit jaar op 20 maart. Dan zijn we in heel Nederland met elkaar Bewust Veilig op het werk.

De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Dat is een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Bewustwording vergroten

Een veilige werkplek lukt alleen wanneer iedereen er bewust mee bezig is. Maar hoe vergroot je dit bewustzijn? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de regels ook naleeft? Veilig werken doe je samen: opdrachtgevers, bouwers en installateurs. Met preventieve maatregelen en optimale communicatie over de veiligheidsrisico’s kunnen we grote stappen maken. We werken op veel projecten onder grote tijdsdruk, maar dat mag nooit een excuus zijn om te beknibbelen op veilig werken. Veiligheid is topprioriteit.

‘Milieu’ als extra thema

Dit jaar geeft Giesbers aan de Bewust Veilig Dag een extra thema als aandachtsgebied mee, ‘milieu’. Aan de checklist waarmee diverse aspecten worden beoordeeld zijn vragen toegevoegd als: Wordt de fauna en flora voldoende beschermd tegen schade? Wordt het afval gescheiden afgevoerd? en Wordt het energieverbruik gemeten en wordt hierop gestuurd indien nodig?

Samen maken we de bouw nog veiliger!

Bewust veilig werken is om samen met opdrachtgevers of kopers veiligheid bespreekbaar te maken op de bouwplaatsen. Gisteren bezochten diverse medewerkers van Giesbers 9 van haar projecten, waaronder NXP in Nijmegen en woningbouwproject Westrik in Prinsenbeek. Tijdens een rondgang over de bouwplaats zijn diverse aspecten aan de hand van een checklist beoordeeld. Denk hierbij aan vragen op het gebied van Veiligheid voor omwonenden en passanten (Staan er, indien de situatie het vereist, extra verkeersborden?), Arbeidshygiëne in de bouwketen (Zien de bouwketen er representatief uit en worden ze niet gebruikt als opslag?), Veiligheid voor werknemers en bezoekers binnen de bouwhekken (Ogen de steigers stabiel en zijn ze voorzien van leuningwerk en kantplanken? Is het materieel gekeurd?) en Bedrijfshulpverlening (Zijn er voldoende BHV’ers en EHBO- artikelen aanwezig?).

Evaluatieverslag

Tevens zijn er foto’s gemaakt en voorgesprekken gevoerd met opdrachtgevers en deelnemende kopers. De resultaten werden vervolgens aan alle collega’s op het project gepresenteerd. Afsluitend volgde een gesprek met alle aanwezigen op de bouwplaats (opdrachtgevers, kopers en medewerkers) over de ervaringen van deze dag. Aan de hand van de werkplekinspectieformulieren, foto’s en bevindingen worden nu een bedrijfsmatige analyse en evaluatieverslag gemaakt, die alle medewerkers van Giesbers, opdrachtgevers en deelnemende kopers ontvangen. Samen maken we de bouw nog veiliger!