Bij circulair gaat het om ‘samen’

Bij circulair gaat het om ‘samen’

‘Nederland circulair in 2050’, dat is de uitdaging waar wij als maatschappij voor staan. Hiervoor dient onze huidige lineaire economie (gebaseerd op de take, make, waste methode) getransformeerd te worden naar een circulaire economie. In een circulaire economie gaan we slimmer om met grondstoffen, maken we bewust gebruik van materialen en gaan we producten zo veel mogelijk hergebruiken. Maar dat lukt alleen als we de uitdaging met elkaar oppakken. Na ons onderzoek van vorig jaar, MPG als stuurmiddel, hebben Jannis Maters en Britt Wezendonk (studenten Bouwkunde aan de HAN) het afgelopen halfjaar voor ons de huidige DIT is wonen tussenwoning onder de loep genomen.

Nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen

Hierbij is gekeken welke circulaire mogelijkheden er zijn binnen de huidige montagebouw. Voor de vijf meest bepalende onderdelen is een aantal van onze ketenpartners benaderd. De partijen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn BouwkomeetLafargeHolcimOrdelman & DijkmanVan de Vin en VBI. Met hen hebben ze de circulaire mogelijkheden besproken tijdens een interview wat heeft geleid tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen.

Onderzoek leidt tot circulaire woning

Dit onderzoek heeft geleid tot een circulaire woning; opgebouwd aan de hand van droge demontabele verbindingen, waardoor de woning in de toekomst op componentniveau kan worden gedemonteerd en hergebruikt. Ook bevat deze circulaire woning een hoge mate van flexibiliteit om toekomstige mutaties eenvoudig mogelijk te maken. Door het creëren van een circulaire woning ontstaat er een realistische stap naar een uitvoerbare, circulaire bouwmethode. Dit met behoud van dezelfde uitstraling en opgebouwd vanuit montagebouw. Door extra te investeren in circulaire toepassingen aan de voorkant kan er een hogere restwaarde worden gecreëerd bij einde levensduur van zo’n woning. Op aandragen van WE-adviseurs is hierbij de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) als meetinstrument gebruikt. Voor de huidige tussenwoning wordt een score van 6,6 bereikt. Na het doorvoeren van de aanbevolen circulaire maatregelen kan deze score verhoogd worden naar een 7,9.

Britt en Jannis zijn inmiddels met succes afgestudeerd op dit onderzoek en treden na de zomer bij ons in dienst. Doel is om in de komende maanden te gaan verkennen hoe we de aanbevelingen kunnen gaan implementeren binnen de ‘DIT is wonen’-standaarden.

Inspirerende video

Het eindresultaat van het onderzoek is samengevat in een inspirerende video: ‘Samen circulair, samen bouwen aan een schone, houdbare en milieuvriendelijke leefomgeving.’