ROC De Leijgraaf

Uitnodigende vernieuwbouw verhoogt gebruiks- en toekomstwaarde

Opleidingsinstituut ROC De Leijgraaf had twee locaties maar besloot alle activiteiten op één van de locaties samen te voegen. Hiervoor was aanpassing en uitbreiding nodig. Met de nieuw- en verbouw is de gebruiks- en toekomstwaarde verhoogd.

Nieuwe vleugel

Aan de Jan van Cuijkstraat in Cuijk is een gloednieuw pand verrezen. We zijn gestart met de sloop van een van de twee vleugels aan de noordkant van het bestaande schoolgebouw. Alleen de keuken en het restaurant zijn behouden gebleven. Aansluitend is op die plaats de nieuwbouw van een twee verdiepingen hoge vleugel gerealiseerd. Het nieuwe pand is toegerust op het onderwijs van nu. Om zo veel mogelijk overlast te voorkomen is het slopen en saneren in een zeer kort tijdbestek uitgevoerd.

Contact tussen binnen en buiten

Het ontwerp is van architectenbureau Peters & Lammerink. De begane grond is een transparante omgeving geworden met veel glas, zodat er veel contact tussen binnen en buiten is. De hoofdingang is aan de zijkant en komt uit in een multifunctionele ruimte waar leerlingen hun pauzemoment hebben, en waar ook presentaties en voorstellingen plaatsvinden. Verder is er een receptie. De bestaande keuken en het restaurant zijn gemoderniseerd en de buitenmuren zijn voorzien van een verflaag die aansluit bij de nieuwbouw.

Bewuste Bouwers

De vleugel aan de andere kant van de school is verbouwd terwijl de school in gebruik was. Dit vroeg speciale aandacht van ons. Als Bewuste Bouwer zijn wij gewend rekening te houden met de gebruikers en de omgeving tijdens de werkzaamheden. Onze omgevingssensitiviteit als Bewuste Bouwer komt onder meer tot uitdrukking in aandacht voor de veiligheid van de scholieren, de logistieke benadering en de omwonenden. Dat we rekening hielden met de gebruikers werd zeer op prijs gesteld. Dat bleek wel uit het feit dat de leerlingen van het praktijkplein regelmatig een warme lunch voor ons serveerden!

Infrastructuur

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar hebben wij de infrastructuur aangelegd: bestrating, groenvoorziening, straatmeubilair en natuurlijk de fietsenstalling.

ROC De Leijgraaf heeft in de regio Noordoost-Brabant een goede naam opgebouwd als school voor mbo-onderwijs en als aanbieder van bedrijfsopleidingen. Met de aanpassing en uitbreiding is er ruimte gekomen voor de opleidingen HTR (Horeca, Toerisme en Reizen), ICT en het Loopbaancentrum.

ROC de Leijgraaf in ‘Prat op Noordelijke Maasvallei

Architect
  • Peters & Lammerink architecten
Branches
  • Onderwijs
Opdrachtgever
  • ROC de Leijgraaf
Overige partijen
  • Projectmanagement Penta Rho B.V.
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw Transformatie & Renovatie