Montessori College

Duurzame nieuwe huisvesting met toekomstwaarde

Het nieuwe Montessori College biedt onderdak aan ruim 1.300 middelbare scholieren en 170 docenten. Waar zij voorheen over drie verschillende locaties in Nijmegen gevestigd waren, is voor de nieuwbouw gekozen voor één locatie aan de Kwakkenbergweg. Hier is een deel van de bestaande gebouwen gesloopt om ruimte te bieden aan twee nieuwe. Eén voor de VMBO-bovenbouw en één voor VMBO-T, HAVO en VWO. De combinatie Giesbers/Kropman Installatietechniek is op basis van prijs, plan van aanpak, planning, analyse op bouwplaats en op kansen en risico’s als economisch meest voordelige inschrijver (EMVI) uit de bus gekomen in de aanbesteding.

Risico’s vertalen naar kansen met BIM

Bij de conceptuitwerking zijn wij op zoek gegaan naar een optimum om gebruiksbelang, beeldkwaliteit, techniek, comfort en akoestische aspecten met elkaar te verenigen. Door de plannen uit te werken in een BIM-omgeving konden we risico’s in een vroeg stadium vertalen naar kansen. Het project had een hoge mate van efficiëntie door de inzet van LEAN-instrumenten. Het project is in twee fasen gebouwd zodat de school in gebruik kon blijven tijdens de bouw.

GPR en ‘frisse scholenconcept’

We hebben een groot aantal maatregelen genomen met betrekking tot gezondheid en duurzaamheid. Integratie van energiezuinigheid, luchtkwaliteit en het comfort dat het ‘frisse scholenconcept’ hier vraagt, hebben wij ingevuld door toepassing van betonkernactivering en warmte- en koudeopslag. Met de GPR-methodiek sturen we op duurzaamheid vanuit energiebesparende technieken, maar ook op de vier pijlers milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door al deze aspecten in balans te brengen konden we daadwerkelijk duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Op het Montessori College behaalden we een GPR-score van gemiddeld 8,3.

Betonkernactivering

Betonkernactivering (BKA) is het verwarmen of koelen van een ruimte door een vloeistof, in dit geval water, te pompen door leidingen die in de kern van de vloer zijn aangebracht. Zo wordt gebruik gemaakt van de bouwmassa om een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat te creëren. Vanwege de uitstekende isolatiewaarde van het gebouw is slechts een beperkte capaciteit nodig voor verwarmen of koelen. Het bouwproces is geoptimaliseerd door de rijpheid van het beton te monitoren door middel van een (live) real time proces- en monitorsysteem.

Warmte- en koudeopslag

Bij warmte- en koudeopslag (WKO) wordt grondwater in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer. In de zomer wordt het relatief koele grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt het relatief warme grondwater gebruikt om gebouwen te verwarmen. Bij het Montessori College is de BKA aangesloten op de WKO waardoor de benodigde energie op een duurzame manier wordt opgewekt en opgeslagen.

Bewuste Bouwers

Onze omgevingssensitiviteit als Bewuste Bouwer komt onder meer tot uitdrukking in de aandacht die we hebben besteed aan de veiligheid van de scholieren tijdens de bouw. Ook hebben we terdege rekening gehouden met de flora en fauna in de directe omgeving van de school.

Meer informatie

Architect
  • Ector Hoogstad Architecten
Opdrachtgever
  • Montessori College Nijmegen
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw