Informatie omwonenden nieuwbouw Joachim en Anna

Ontwikkelen en bouwen in de buurt is communiceren met de buurt

Het uitgangspunt voor de nieuwbouw door Giesbers is een thuis creëren voor de oudere bewoners en bezoekers van verpleeghuis Joachim en Anna.

Omgevingscommunicatie

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met alle omwonenden. En houden je via deze pagina en onze updates op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want ontwikkelen en bouwen ín de buurt is communiceren mét de buurt.

Architect
  • oostwest
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • De Waalboog
Oplevering
  • 2025
Overige partijen
  • Unica, Van Aarle De Laat
Projectfase
  • In uitvoering
Expertise
  • Nieuwbouw
  • (Meerjarig) Onderhoud
Start
  • 2020

Laatste updates

Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. En dat doet ie, eindelijk! Eind deze week sluiten wij de bouwhekken achter ons om te genieten van onze zomervakantie. Time to relax en even op te laden.

Maar niet voordat we jullie een laatste update over de bouw van Joachim en Anna hebben gegeven. Want we hebben het hoogste punt bereikt bij de laatste fase! Alle betonnen vloeren zijn gestort. Ook het metselwerk van de gebouwen gaat snel. We zijn nu ook in een fase gekomen dat de hoeveelheid grote en zware transporten zal gaan afnemen. Na de vakantie starten we met het aanbrengen van de dakbedekking. Daarnaast gaan we de dekvloeren aanbrengen en binnenwanden plaatsen.

Vanaf vrijdagmiddag 19 juli tot maandag 19 augustus is onze bouwplaats gesloten, er zullen geen activiteiten plaatsvinden. Uiteraard houdt de beveiliging een oogje in het zeil tijdens onze afwezigheid, maar mocht je een verdachte situatie op de bouwplaats zien, dan kun je bellen met 024 – 6492811. Bedankt!

Wij wensen jullie een heerlijke zomer!

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Nog een kleine week, dan begint onze kerstvakantie. Namens het voltallige bouwteam wensen wij jou en de mensen om je heen

sfeervolle kerstdagen & een gezond en positief 2024!

De bouwplaats is gesloten van vrijdagmiddag 22 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024.
Maandag 8 januari 2024 hervatten wij onze werkzaamheden weer. In geval van calamiteiten kun je contact opnemen met 024 – 649 28 11.

Met vriendelijke groet,
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Nadat we net voor de bouwvak de woon/zorggebouwen Esdoorn en Hazelaar aan de Waalboog hebben overgedragen zijn we, nadat de bewoners hun intrek hebben genomen in deze nieuwe gebouwen, gestart met de sloop van het oude gebouw ‘Magnolia’ en een groot deel van de oudste paviljoens.

Zoals jullie kunnen zien heeft dat een behoorlijk gat geslagen in het huidige terrein. We zijn nu zover gevorderd met de sloop dat we weer kunnen beginnen met (op)bouwen! De laatste twee gebouwen met de werknamen D en E gaan straks verrijzen. Eind november beginnen we met de funderingen van gebouw E. In dit gebouw vestigen zich straks op de begane grond de ondersteunende diensten van De Waalboog, zoals de tandarts en de fysiotherapeut, en ook de nieuwe brasserie krijgt hier een mooi plekje. Op de verdieping komt woonruimte voor 18 cliënten. Met gebouw D starten we pas na de kerstvakantie, dan zullen de gebouwen die moeten wijken voor dit gebouw gesloopt zijn. Gebouw D biedt plek aan 35 cliënten van De Waalboog.

Aan het begin van deze bouwfase zullen de zware transporten weer intensiever worden. Zoals u van hem gewend bent gaat onze uitvoerder Sjaak deze transporten met veel aandacht voor de omgeving coördineren waarbij hij ieders veiligheid in het oog houdt.

Tot de volgende update!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Na bijna een jaar hard werken gaan wij en onze partners er even tussenuit; genieten van onze zomervakantie en opladen voor de periode daarna. Maar niet voordat jullie van ons weer een update hebben gekregen over de voortgang.

De gebouwen Hazelaar en Esdoorn dragen we op 25 juli formeel over aan De Waalboog, zodat zij daarna kunnen beginnen met de inrichting.  Begin september gaan dan de eerste bewoners verhuizen naar hun nieuwe thuis.

Op het moment dat alle bewoners uit de laatste twee verouderde gebouwen getrokken zijn, gaan we die panden afkoppelen van stroom, water en gas en kunnen we starten met de sloop ervan. We koersen nog steeds op een start van deze laatste bouwfase begin november van dit jaar.

De komende periode zal het dus rustig zijn voor wat betreft bouwactiviteiten. Vanaf vrijdagmiddag 21 juli tot maandag 21 augustus is onze bouwplaats gesloten, er vinden geen activiteiten plaats. Uiteraard houdt onze beveiliging een oogje in het zeil tijdens onze afwezigheid, maar twee paar ogen zien meer dan één. Mocht je tijdens onze vakantie iets verdachts zien, neem dan contact op met 024 – 649 28 11.

Namens het bouwteam Joachim en Anna wensen wij jullie een heerlijke zomer toe!


De tweede fase van de nieuwbouw van woonzorgcentrum Joachim en Anna nadert zijn voltooiing. De twee nieuwe gebouwen – Hazelaar en Esdoorn – zijn aan de buitenkant helemaal klaar, binnen wordt de laatste hand gelegd aan de afbouw; de vloeren worden afgewerkt en de muren krijgen behang.

Op het terrein zijn de contouren van de paden en het hoogteverschil ten opzichte van de Groesbeekseweg goed zichtbaar; de komende weken worden de asfaltering van de (facilitaire) hoofdontsluiting en de tuinen aangelegd. Het beplanten van de tuinen zal pas in het najaar plaatsvinden, daar is het nu niet het juiste seizoen voor.

Nog voor de bouwvak gaan we Hazelaar en Esdoorn opleveren en de sleutel overdragen aan De Waalboog, zodat zij kan beginnen met de inrichting.  Begin september verhuizen de bewoners dan naar hun nieuwe thuis.

Na de zomer gaan we vervolgens de overgebleven, oude gebouwen afkoppelen van stroom, water en gas en kunnen we starten met de sloop ervan. Die zal waarschijnlijk tot aan het einde van dit jaar duren. Zodra een gedeelte van het terrein vrijgemaakt is, kunnen we al starten met de bouw van een van de twee gebouwen van de laatste fase. Vooralsnog staat dit gepland voor november.

Tot zover onze update!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Joachim en Anna

Nog een kleine week, dan begint onze kerstvakantie. Namens het voltallige bouwteam wensen wij jou en de mensen om je heen

sfeervolle kerstdagen &
een gezond en positief 2023!

De bouwplaats is gesloten van vrijdagmiddag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.
Maandag 9 januari 2023 hervatten wij onze werkzaamheden weer. In geval van calamiteiten kun je contact opnemen met 024 – 649 28 11.

Met vriendelijke groet,
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Bij de tweede fase van de nieuwbouw van Joachim en Anna zit het tempo er lekker in. Nadat we je in mei berichtten dat we gingen starten met deze fase, kunnen we nu melden dat de twee nieuwe gebouwen – Hazelaar en Esdoorn – hun hoogste punt bereikt hebben. De toekomstige bewoners van deze woon/zorggebouwen zijn ouderen met dementie, soms in combinatie met gedragsproblemen. Ook komt hier een observatieafdeling, de afdeling voor herstelzorg en het hospice.

Vorige week is de laatste dakvloer van het gebouw achter op het terrein gestort en zijn de steunconstructies voor het schuine dak geplaatst. De metselaar is over de helft met het maken van een mooie ‘jas’, en binnen is de installateur gestart met het leidingwerk voor cv, riool en waterleiding. Nog vóór de kerstvakantie willen we beide gebouwen waterdicht krijgen, zodat we ons in het nieuwe jaar kunnen gaan richten op de afbouw.

Aangezien de zogenaamde ruwbouw nu zo goed als klaar is zullen de zware transporten afnemen. Onze uitvoerder zal aan de transporten die nog komen ook de grootst mogelijke zorg besteden met blijvende aandacht voor de veiligheid van de omgeving.

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

En alweer zit er een jaar hard werken op; het is tijd om samen met onze partners de batterij weer op te gaan laden en te genieten van een mooie vakantie. Maar dat doen we niet voordat we jullie voorzien hebben van een laatste update over de voortgang van de nieuwbouw van verpleeghuis Joachim en Anna.

Bij het gebouw achter op het terrein hebben we de fundering klaar en is net voor de vakantie ook de grondkerende betonwand gestort. Na de vakantie gaan we hier de begane-grondvloer leggen. Bij het gebouw dat het dichtst bij de Groesbeekseweg ligt hebben we de dragende wanden van de begane grond gelijmd en de eerste verdiepingsvloer gelegd. Direct na de vakantie wordt deze vloer gestort en beginnen we met het buitenmetselwerk.

Vanaf vrijdagmiddag 22 juli tot maandag 22 augustus is onze bouwplaats gesloten, er zullen (bijna) geen activiteiten plaatsvinden. Alleen in de week van 25 tot en met 29 juli en de week van 15 tot en met 19 augustus komt de installateur zeer beperkt werkzaamheden uitvoeren. Natuurlijk houdt onze beveiliging een oogje in het zeil tijdens onze afwezigheid, maar twee paar ogen zien meer dan één. Dus mocht je tijdens onze vakantie iets verdachts zien, neem dan contact op met 024 – 649 28 11. Bedankt!

Mede namens alle partners wensen wij jullie een prachtige zomer toe!

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Nadat we in januari de eerste twee gebouwen hebben overgedragen aan De Waalboog is er veel gebeurd op het terrein van Joachim en Anna. De bewoners van de voormalige gebouwen Iris en Waterlelie zijn tijdelijk verhuisd waarna deze gebouwen gesloopt konden worden. De gesloopte materialen hebben we zo veel als mogelijk gescheiden en afgevoerd.

Deze week starten we met het grondwerk van twee nieuwe gebouwen. Ook voor deze gebouwen zijn weer grote en zware transporten van materialen nodig. Net zoals in fase 1 zal onze uitvoerder deze transporten echter met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor de omgeving laten plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

We gaan verhuizen!

De eerste fase met twee nieuwe zorggebouwen op het terrein van Joachim en Anna is bijna klaar. In het gebouw achter op het terrein waar ‘De Wingerd’ gehuisvest is, hebben de eerste bewoners in december hun intrek genomen. Het gebouw achter het tankstation, ‘Magnolia’, zal in de laatste week van januari aan de Waalboog overgedragen worden, waarna de bewoners in de tweede week van februari naar hun nieuwe ‘thuis’ kunnen verhuizen.

Voor ons is dan de tijd aangebroken om het water, het gas, de elektra etc. van de leeggekomen gebouwen af te sluiten en los te koppelen en vervolgens te gaan slopen. Half maart wordt dan gestart met de tweede fase; de bouw van de zorggebouwen B en C. Aangezien deze werkzaamheden op een ander gedeelte van het terrein plaatsvinden gaan we het ketenpark verplaatsen en gaan dus ook wij verhuizen. Naast de keten komt een tijdelijke inrit voor het bouwverkeer. In bijgevoegde schets is dit weergegeven. Eind januari zal het ketenpark verplaatst zijn en de inrit klaar voor gebruik. Tijdens de sloop van de gebouwen kan wat overlast ontstaan door het sloopwerk en het afvoeren van de vrijgekomen materialen. We vragen hiervoor uw begrip, bedankt.

Zoals u van ons gewend bent, zullen we u ook komend jaar op de hoogte houden van de voortgang. Graag tot de volgende update!

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

De overdracht van de eerste twee gebouwen op het terrein van Joachim en Anna nadert.

De finish van De Wingerd en Magnolia komt in zicht! Bij De Wingerd (het gebouw achter op het terrein) zijn de stoffeerder en de schilder bezig met de laatste werkzaamheden. Het terrein heeft hier haar definitieve vorm aangenomen en zal de komende weken worden voorzien van beplanting. Eind november dragen we dit gebouw over aan Stichting De Waalboog. Vervolgens gaat zij het inrichten met meubels en andere inventaris. Wanneer dit gereed is kunnen de eerste bewoners van Joachim & Anna verhuizen naar hun nieuwe thuis!

Bij Magnolia (het gebouw achter het tankstation) zijn de installateurs volop bezig met de montage van leidingen en kabels in het gebouw. De tegelzetter is hier bijna klaar; de behangers starten zeer binnenkort met hun werkzaamheden. Het terrein rondom Magnolia moet nog worden aangevuld met grond die verderop op het terrein vrij komt, wat zorgt voor grondtransport over de Groesbeeksweg. Dit transport kan leiden tot enige overlast. Onze excuses hiervoor. Naar verwachting wordt Magnolia half december overgedragen aan de Waalboog.

In de komende periode gaat ook het ketenpark van Giesbers ’verhuizen’. De keten worden in de nabijheid van de kruising Groesbeekseweg – Valkenburgseweg op het terrein van de Waalboog geplaatst. De voorbereidingen voor de sloop en realisatie van fase 2 lopen volop, die gaan in het eerste kwartaal van 2022 van start.

Tot zover weer onze update!

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Na bijna een jaar hard werken gaan wij en onze partners er even tussenuit; genieten van onze zomervakantie en opladen voor de periode daarna. Maar niet voordat jullie van ons weer een update hebben gekregen over de voortgang.

Bij het gebouw achter op het terrein zijn we bijna klaar met het plaatsen van alle buitenkozijnen, het monteren van alle binnenwanden en ook de tegelzetter is bijna klaar met het wandtegelwerk. Na de vakantie beginnen we met de zogenaamde ‘fijnafwerking’, zoals behang en systeemplafonds.

Bij het gebouw achter het tankstation worden de eerste zonnepanelen gemonteerd en staan de eerste binnenwanden. Direct na de vakantie komen hier de buitenkozijnen.

Vanaf vrijdagmiddag 30 juli tot maandag 30 augustus is onze bouwplaats gesloten, er zullen geen activiteiten plaats vinden. Uiteraard houdt onze beveiliging een oogje in het zeil tijdens onze afwezigheid, maar twee paar ogen zien meer dan één. Mocht je tijdens onze vakantie iets verdachts zien, neem dan contact op met 024 – 649 28 11.

Namens alle partners wensen wij jullie een zonnige zomer toe!

Projectteam Joachim en Anna
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

In de laatste update vertelden wij dat de vorm van het gebouw stond. Bij het pand achter op het terrein zijn we nu zover dat de tijdelijke jas, oftewel de steiger, ‘uit’ kan. Een spannend moment, want nu gaan we zien hoe het door de architect geschetste beeld er in het echt uit ziet. En met trots mogen we zeggen dat dat heel mooi is! Voor de zomervakantie worden in dit gebouw de aluminium puien gemonteerd en is de buitenkant van het gebouw voor 90% gereed. Ook de 330(!) zonnepanelen plaatsen we nog voor de vakantie op het dak. Binnen zijn we volop bezig met de plaatsing van de binnenwanden.

Bij het andere gebouw, achter het tankstation, is de metselaar klaar en heeft de dakdekker het dak waterdicht gemaakt. Voor de zomervakantie brengen we hier de installaties op het dak aan en starten we met het plaatsen van de binnenwanden.

Tot slot, bij de nieuwbouw van Joachim en Anna hebben we ook aandacht voor de natuur en het stimuleren van biodiversiteit. In beide gebouwen zijn daarom nestkasten voor vleermuizen opgehangen.

Zoals eerder vermeld in de vorige update, zit het tempo bij de realisatie van de eerst fase van de nieuwbouw Joachim en Anna er goed in. Bij het gebouw achter op het terrein is de dakvloer gelegd en het gevelmetselwerk bijna gereed. De dakdekker maakt dit gebouw nu waterdicht. Het hoogste punt hebben we hier vorige week bereikt. Binnen is de installateur al volop bezig met hoofdleidingen van water, riool en CV.

Bij het gebouw direct achter het tankstation hebben we alle dakvloeren gelegd. Ook bij dit gebouw is de metselaar gestart. Doordat alle vloeren gelegd zijn zullen zware transporten langzaamaan wat minder gaan worden.

vrijdag, 29 januari, 2021 – 10:51
De bouw van de eerste fase van de nieuwbouw Joachim en Anna, waarin straks de bewoners van de huidige afdelingen Magnolia (gerontopsychiatrie) en Wingerd (dementie en gedragsproblematiek) komen te wonen, vordert gestaag. De contouren van de twee nieuwe zorggebouwen worden langzaam zichtbaar.

Met het gebouw achter op het terrein zijn we het verst; hier zijn we begonnen met het leggen van de eerste-verdiepingsvloeren, uiteindelijk gevolgd door de dakvloer ergens in de komende weken. Voor wat betreft groot transport moeten voor dit zorggebouw nog voor één verdieping wanden en een dakvloer aangeleverd worden.

Bij het gebouw achter het tankstation hebben we deze week de begane-grondvloer gelegd en starten we aankomende week met de wanden voor de begane grond.

maandag, 14 december, 2020 – 13:15
Na onze vorige update van begin november hebben we niet stil gezeten. Van de gebouwen A en F die als eerste gerealiseerd worden, hebben we de fundering gestort en inmiddels is de installateur gestart met het riool in de kruipruimte.

Direct na de kerstvakantie beginnen we met het leggen van de begane-grondvloeren. Deze vloeren worden in de eerste werkweek van januari 2021 geleverd. Onze uitvoerder zorgt voor een veilige afwikkeling en zal de vrachtwagens gedoseerd het terrein op laten, zodat er geen wachtrij op de Groesbeekseweg ontstaat.

Vanaf vrijdagmiddag 18 december tot maandag 4 januari hebben wij kerstvakantie en wordt het rustig op het bouwterrein. Het hele bouwteam van Joachim en Anna wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021 toe!

dinsdag, 3 november, 2020 – 14:25
We gaan nu echt van start! Vanaf maandag 9 november, als de grondwerker klaar is die in opdracht van de Waalboog het terrein bouwrijp maakt, kan Giesbers gaan starten met de funderingen. Te beginnen met die van de gebouwen A en F die achter het tankstation en achter de kapel liggen. De komende weken worden de funderingen aangebracht. Verder worden dan de riolering gelegd en het metselwerk klaargemaakt zodat we de begane-grondvloeren kunnen leggen.

Hou mij op de hoogte van dit project!