Informatie omwonenden Westhof

Ontwikkelen voor de buurt is communiceren met de buurt

In opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling ontwikkelen en realiseren wij in de nieuwbouwwijk Westhof (deel van de nieuwste wijk van Schuytgraaf, Bolderbuurt in het zuiden van Arnhem) 42 koopwoningen in Scandinavische stijl. De wijk gaat bestaan uit een verscheidenheid aan woningtypen; vrijstaand, 2-onder-1-kapwoningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. Ook komen er 23 huurwoningen voor BPD Woningfonds.

Omgevingscommunicatie

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met alle omwonenden. En houden je via deze pagina en onze updates op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want ontwikkelen en bouwen voor de buurt is communiceren met de buurt.

Architect
  • SVP Architectuur en Stedenbouw
Branches
  • Wonen
Opdrachtgever
  • BPD Gebiedsontwikkeling
Projectfase
  • In uitvoering
Expertise
  • Nieuwbouw

Laatste updates

Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier en betrokkenheid gewerkt aan de nieuwbouwwijk in Scandinavische stijl, Westhof. Deze week zijn de laatste woningen opgeleverd. Namens het voltallige bouwteam willen we je graag bedanken voor je begrip en medewerking!

Wij wensen jou en je naasten

heel sfeervolle kerstdagen &
een gezond en positief 2023!

Met vriendelijke groet,
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

De afgelopen periode hebben wij met veel plezier gewerkt aan ons bouwproject in jouw buurt. Namens het complete team bedanken wij je voor je begrip en medewerking!

Wij gaan er vanaf vrijdagmiddag 22 juli even tussenuit. Tot maandag 22 augustus is onze bouwplaats dan ook gesloten. Natuurlijk houdt onze beveiliging een oogje in het zeil tijdens onze afwezigheid, maar mocht je iets verdachts zien, dan zouden we het fijn vinden als je contact opneemt met 024 – 649 28 11. Voor jouw en onze veiligheid, bedankt!

Wij wensen je een prachtige zomer toe!

Projectteam Westhof
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

In week 9 starten we met het opbouwen van betoncasco’s op veld B-1a.
Dit zijn de woningen aan de Levanter en de Noorderwind. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Ook zal er in deze periode veel vrachtbewegingen/leveringen plaats vinden. dit kan enige overlast geven.
Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Projectteam Westhof


Speerpunten ambitiedocument
Daarna was het aan Ilja van Soest, stedenbouwkundige van de gemeente Nijmegen, om een presentatie te geven. Zij ging in op de speerpunten uit het door de gemeente Nijmegen opgestelde ambitiedocument. De transformatie naar een multifunctioneel en toekomstbestendig winkelcentrum en het creëren van een hoog stedelijk woonmilieu voor verschillende doelgroepen. Maar ook de wijze waarop ingezet kan worden op een groen en duurzaam gebied en de verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Route naar Masterplan
Aansluitend gaf Henri Schimmel namens de ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers een toelichting op de expertise die de combinatie inbrengt. Om vervolgens een doorzicht te geven in de te doorlopen route tot een Masterplan en de wijze waarop de verschillende belanghebbenden hierin worden meegenomen.

Vragen en inbreng van omwonenden en geïnteresseerden
Tot slot konden omwonenden en overige geïnteresseerden vragen stellen en wensen of ideeën inbrengen. Er werd aandacht gevraagd voor de huidige problematiek zoals de verkeersveiligheid en afvaloverlast. En er werden vragen gesteld over de renovatie die in januari start en de wijze waarop omgegaan wordt met het versnipperde eigendom van winkels. Deze vragen konden direct worden beantwoord door de aanwezige vertegenwoordigers van de CVvE WC Dukenburg.

Maar er werd vooral ook meegedacht over de toekomstige situatie. Zo was er de oproep voor een tweede supermarkt en meer horeca, een bioscoop, een theater of andere culturele activiteiten voor de wijk. Er werd aandacht gevraagd voor mensen met een visuele beperking. En er waren ideeën voor het bij de planvorming betrekken van jongeren vanuit het Mondial College of het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld leer-/werkplekken en kunstenaars.

Vervolg
De opkomst van ruim 90 geïnteresseerden is een duidelijk signaal van betrokken bewoners van Dukenburg die belang hechten aan een betere toekomst voor Winkelcentrum Dukenburg. Ook de organisatie kijkt terug op een waardevolle avond en zal dit in het nieuwe jaar zeker een vervolg geven.

De presentatie van afgelopen donderdag vindt u hieronder, evenals de link om de avond terug te kunnen kijken.

Hou mij op de hoogte van dit project!